Nieuws Actueel

Zelf je salaris bepalen

Rik Nizet 16 april 2014

Ondernemer en bestsellerauteur Ricardo Semler leidt een democratisch bedrijf waar werknemers eigen werktijden, baas en salaris bepalen. Ruim 57 procent van de Nederlandse werknemers ziet deze aanpak, de zogeheten Semco-stijl, wel zitten. Randstad deed onderzoek naar de mening over het gedachtegoed van Semler onder Nederlandse werkenden. Ook zou 58 procent van de ondervraagden willen werken bij een bedrijf waar de Semco-stijl wordt gehanteerd. De mogelijkheid om dingen te doen in je werk die je leuk vindt vinden ondervraagden het belangrijkste van Semler’s gedachtegoed (78%).Lees ook:Salaris minder belangrijk

De top 5 van het Semler gedachtegoed volgens de ondervraagden 1. De mogelijkheid om leuke dingen te doen in je werk 78% 2. Mogelijkheid om in mijn werk om talenten te benutten 77% 3. Met mijn talent bij kunnen dragen aan het succes van het bedrijf 74% 4. (Mede)Verantwoordelijk zijn voor het succes van het bedrijf 69% 5. Zelf mijn doelstellingen kunnen bepalen in mijn werk 62%

Het onderzoek laat zien dat er een positief verband is tussen de Semler score en de algemene tevredenheid over het werk. Hoe hoger men in de huidige baan scoort op Semler aspecten, des te gelukkiger men is in zijn of haar werk.

HiërarchischArbeidspsycholoog Aukje Nauta volgt Ricardo Semler al enige tijd: “De arbeidsverhoudingen zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Waar bedrijven vroeger strak geleid werden is er tegenwoordig al veel sprake van zelfsturing en verantwoordelijkheid onder werkenden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat dit nog veel verder kan. Ricardo Semler heeft bewezen dat juist door het loslaten van hiërarchische verhoudingen, mensen niet alleen gelukkiger zijn in hun werk, maar ook harder werken en het bedrijf er veel succesvoller door wordt.” Aan de andere kant, zijn werkgevers juist kritisch op het gedachtegoed. Van de HR managers die vanuit hun rol als werkgever zijn gevraagd of het past binnen de eigen organisatie, geeft slechts 8% aan dat dit geschikt zou zijn. Wel spreekt het gedachtegoed bij een meerderheid aan (59%).

AwardRandstad deed het onderzoek in aanloop naar het optreden van Semler tijdens de aanstaande uitreiking van de Randstad Award op 23 april. De Award worden toegekend aan de meest aantrekkelijke werkgevers, in de profit en non profit sector. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland denkt dat werkgevers nog wel tips van Ricardo Semler kunnen gebruiken. “Het is de kunst voor ondernemers om hun personeel optimaal in te zetten. Het begeleiden en stimuleren van werknemers draagt sterk bij aan hun motivatie en inzet voor het bedrijf. Ricardo Semler stimuleert zijn mensen door ze mee te laten denken met de toekomst van het bedrijf en ze inspraak te geven in de beslissingen die in het bedrijf genomen worden. Daar kunnen veel werkgevers nog best wat van leren."