Nieuws Actueel

Zelfrijdende auto herkent fietsers

Martijn Vervest 5 mei 2015

Zelfrijdend auto groot

Willen zelfrijdende auto's ooit een succes worden in Nederland, dan moeten ze op zijn minst in staat zijn rekening te houden met fietsers. Google is daar een stap dichterbij: het bedrijf heeft een methode gepatenteerd om de automatische wagens rekening te laten houden met handgebaren of andere bewegingen van fietsers.Het systeem is gebaseerd op het verzamelen van een grote berg informatie en het analyseren daarvan. Met een camera, radar en lidar (een soort radar, maar dan voor licht) registreert de zelfrijdende auto alles om zich heen, beschrijft The Washington Post. Software moet vervolgens interpreteren of er een fietser in beeld is en wat die doet: steekt hij bijvoorbeeld zijn arm uit om linksaf te slaan, dan moet de auto afremmen om hem voor te laten.In de praktijk zullen zelfrijdende auto's onvermijdelijk te maken krijgen met dezelfde problemen als menselijke bestuurders. Zo gedragen fietsers zich nog weleens onvoorspelbaar en geven ze lang niet altijd richting aan. Hoe Google dat precies gaat oplossen, moet nog blijken.