Nieuws Actueel

Zelfs de Koning gaat in 2016 af van de nullijn

Van onze redactie 12 september 2015

Image 5234223

Nog dit jaar krijgt het royale drietal er samen 45.000 euro bij. Komend jaar gaat het om 143.000 euro op jaarbasis. Het bedrag dat de drie Koninklijk Huisleden komend jaar samen ontvangen aan toelage en kosten van persoonlijk personeel en materieel stijgen daarmee tot 7,8 miljoen. Daarnaast nemen de dienstuitgaven van het Koninklijk Huis toe tot 27 miljoen euro. Daarvan is 16,7 miljoen euro bestemd voor personeel, 9,1 miljoen euro voor materieel en 883.000 euro voor 'luchtvaartuigen', zoals regeringsvliegtuig KBX, dat binnenkort vervangen wordt.LastenverlichtingDe vijf miljard euro die het kabinet volgend jaar uitdeelt wordt vooral gestoken in een flinke verhoging van de arbeidskorting voor werknemers met een inkomen tot 50.000 euro. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting, die in principe geldt voor alle belastingplichtigen, verder wordt afgebouwd, zodat hogere inkomens hier minder van profiteren. Daarnaast gaat het 42%-tarief in de inkomstenbelasting naar 40 procent, maar stijgt tegelijkertijd het tarief in de eerste schijf met 0,05 procent.Behalve lastenverlichting trekt het kabinet ook geld uit voor extra uitgaven. Er komt 649 miljoen euro beschikbaar voor de toestroom van asielzoekers. Hiervan gaat 110 miljoen euro naar de opvang in de 'eigen regio'. Ook Defensie mag sinds lange tijd rekenen op extra geld: er komt 250 miljoen bij en dat bedrag loopt in latere jaren op tot 345 miljoen op jaarbasis.