Nieuws Actueel

Zelfstandig professional gaat voor startup

Martijn Vervest 29 juni 2015

Zzp ondernemen tevreden groot

Een meerderheid van de Nederlandse zelfstandige professionals (ZP’ers) geeft de voorkeur aan het werken voor een startup of lean-organisatie. Ruim 65 procent van de ZP’ers ziet zichzelf niet werken bij een multinational, omdat zij zich onvoldoende identificeren met de cultuur van deze logge organisaties. Dat blijkt uit onderzoek van sourcing partner FastFlex in samenwerking met ABN AMRO onder meer dan 1.500 Nederlandse ZP’ers. Organisatiecultuur wordt de komende jaren steeds belangrijker voor het onderscheidend vermogen van bedrijven.In tegenstelling tot eerdere generaties vindt de huidige generatie werkende professionals de inhoud van het werk belangrijker dan de contractvorm. 45 procent van de zelfstandigen vindt dat de contractvorm ondergeschikt is aan de inhoud van de opdracht en cultuur van de opdrachtgever. Ook organisaties zijn het hiermee eens; uit eerder onderzoek van FastFlex blijkt dat ruim 35 procent van de organisaties van mening is dat de contractvorm niet het uitgangspunt zou moeten zijn, maar juist het sluitstuk van een arbeids- of projectoverkomst voor ZP’ers. Dit is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, waar slechts 21 procent van de organisaties op deze manier tegen de kwestie aankeek.Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex: “Alle zekerheden die er in het verleden waren, zoals baanzekerheid, een vast contract of een baan voor het leven, zijn vandaag de dag niet meer aan de orde. De generatie die momenteel de arbeidsmarkt bestormt, is opgegroeid met een nieuwe visie omtrent arbeid. Deze groep bestaat uit digital natives en zijn mobiel in de breedste zin van het woord; opgegroeid met internet en tablets en al op vroege leeftijd ZP’er. Organisaties zien in dat zij de huidige flexibiliseringstrend niet meer kunnen ontlopen en dat zij, om deze generatie aan te trekken, hun focus moeten leggen op inhoud en organisatiecultuur in plaats van contractvorm.”