Nieuws Actueel

Zeugen welkom op Twenterands grondgebied

Van onze redactie 4 november 2015

Varkens thinkstock

Het gaat hier om een bedrijf met een oppervlakte van 1,5 ha, waarvan het grootste deel (1,24 ha) in de gemeente Ommen ligt. De overschrijding van het bestaande bouwblok tot maximaal 1,5 ha is het meest logisch op Twenterands grondgebied, vandaar dat B en W van Ommen advies heeft gevraagd aan dat van Twenterand.In augustus is in Ommen een principebesluit genomen op het verzoek voor het vestigen van een zeugenhouderij met een oppervlakte van 1,5 ha. De overschrijding van het bestaande bouwblok naar Twenterand is logisch omdat daarmee een logische bouwblokvorm wordt verkregen en het milieutechnisch en voor de omgeving het meest geschikte alternatief is.