Nieuws Actueel

Zeven redenen waarom de regionale economie in de lift zit

Van onze redactie 8 december 2014

1. BRP stijgtHet Bruto Regionaal Product (BRP) per Twentse inwoner stijgt nog steeds, al is het licht. Twente had en heeft dan ook een behoorlijke achterstand wat dit betreft op de rest van Nederland. Het BRP geeft de extra waarde aan, die we aan een grondstof of product toevoegen door het te bewerken. En dat zegt weer wat over het niveau van 'onze' industrie en diensten. In 2006 lag het BRP in Twente per inwoner op 80 procent van dat van Nederland, nu ligt het op 84 procent, een procent lager dan vorig jaar.

2. Arbeidsproductiviteit loopt opTwente is bezig aan een langzame maar gestage inhaalslag wat betreft arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit geeft aan hoe slim en efficiënt er wordt gewerkt. De arbeidsproductiviteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde steeg in Twente van 86 procent in 2005 naar 92 procent in 2011. Het CBS berekent de regionale arbeidsproductiviteit niet jaarlijks, maar in 2011 had Twente qua arbeidsproductiviteit nog een achterstand van 8.000 euro per werknemer op het landelijk gemiddelde van ruim 87.000 euro.

3. Aantal hoger opgeleiden neemt toeDe Twentse bevolking is ook steeds beter opgeleid en groeit naar het Nederlands gemiddelde toe. Het aandeel van de beroepsbevolking met een hoog opleidingsniveau (universiteit en hbo) laat de laatste tien jaar een continue groei zien, van 19 naar 25 procent. Het percentage mbo'ers nam in die periode af, van 46 naar 42 procent.

4. Aantal werkende vrouwen neemt toeOok het aantal Twentse vrouwen dat werkt, stijgt nog steeds. Tien jaar geleden werkte 53 procent van de vrouwen in Twente, in 2013 had 64 procent een baan.

5. Veel geld voor onderzoek en ontwikkelingBedrijven in de private sector besteden in Twente veel meer geld aan onderzoek en ontwikkeling dan elders in het land. In 2012 was dat 728 euro per werknemer, 40 procent meer dan het Nederlandse gemiddelde van 440 euro. De uitgaven aan research & development zijn in Twente sterker gestegen dan in heel Nederland.

6. Sterke toename aantal startersVoor innovatiekracht speelt ook het aantal startende bedrijven een rol. Het aantal starters is de laatste vijf jaar in Twente sterk toegenomen. Zo zijn er in 2013 900 bedrijven meer gestart dan in 2012. Het totale aantal kwam uit op bijna 5.600. Het aantal spin-offs van de Universiteit Twente en Saxion is de afgelopen tien jaar gegroeid van 450 vóór 2004 tot 1.668 in 2013. Samen hebben de spin-offs van de UT en Saxion inmiddels voor meer dan 10.000 banen gezorgd in Twente, waarbij hbo-spin-offs voor ruim 6.800 arbeidsplaatsen verantwoordelijk zijn.

7. Stijging openstaande vacaturesHet aantal openstaande vacatures is in de eerste helft van 2014 gestegen. De meeste zijn er in economisch-administratieve beroepen en de zorg. Er zijn in Twente relatief meer vacatures voor technisch beroepen (20 procent) dan in Nederland (16). De meeste vacatures voor laagopgeleiden zijn in de techniek en transport.

Bekijk ook de zes redenen waarom het niet goed gaat met de Twentse economie. Een samenvatting van de Twente Index is hier te downloaden.

Foto: Twentse bedrijven besteden gemiddeld 40 procent meer aan onderzoek en ontwikkeling dan bedrijven elders in het land. (Wim Corduwener)