Nieuws Actueel

ZGT zet fanatiek in op veiligheid

Van onze redactie 26 maart 2015

ZGT Charel van Tendeloo

Niettemin vindt ziekenhuis ZGT dat de veiligheid omhoog moet. Een voorbeeld is het handelen bij patiënten die onverwachts zieker worden. „We moeten constateren dat het gebeurt. Vervolgens moeten we de juiste handelingen inzetten en daarover goed en met de juiste personen communiceren.” Negentig dagenprogramma

ZGT is twee weken geleden met een negentig dagenprogramma gestart waarin steeds vijf thema’s worden behandeld. Dat moet voor een stroomversnelling zorgen. „Verbeteringen gingen te langzaam. We moeten in kortere tijd vaker naar een 10. Of we een schokeffect willen veroorzaken? Dat klinkt negatief, maar misschien is dat wel zo”, zegt bestuurder Ton Ruikes.

Ziekenhuispersoneel heeft kaartjes waarop staat geschreven wat bij een ernstig zieke patiënt van hen wordt verwacht. Die kaartjes moeten ze altijd bij zich dragen. Na een nulmeting, op 9 maart, moeten afdelingen nu zelf scores bijhouden. Elke afdeling heeft een eigen kwaliteits- en veiligheidsteam, dat medewerkers stimuleert, bevraagt en aanspreekt op gedrag. „Maar ook op uiterlijk. Sieraden moeten uit en lang haar moet in een staart of knot. Maar ook het handen wassen, voor elke handeling. Hygiëne loopt als een rode draad door alle thema’s heen”, zegt Martin Kraai, voorzitter van de gezamenlijke specialisten.

Elkaar scherp houden

Doordat de 2.500 ZGT-medewerkers scores van alle afdelingen kunnen inzien, houden ze elkaar scherp. Dat laatste is ook het doel van de zogenaamde flitsbezoeken die zijn ingevoerd. Een vertegenwoordiger van het managementteam, iemand van het bureau Kwaliteit en Veiligheid en een lid van de medische staf komen tijdens zo’n bezoek onverwachts langs op een afdeling om te checken of iedereen op de hoogte is van de afspraken en daar ook naar handelt.

Foto: Charel van Tendeloo