Nieuws Actueel

Ziek op vakantie? Zo houd je jouw vakantiedagen

Lotte Grimberg 27 juli 2015

Ziek mkb groot

Je zit er natuurlijk niet op te wachten en je werknemer ook niet: zijn vakantie verknald door een voedselvergiftiging na een broodje bij een straateettentje of door een valpartij bij een hiketocht. Maar mocht het gebeuren: een werknemer moet wel zijn werkgever op de hoogte stellen.

Ziek worden op vakantie is nooit leuk. Maar als je werknemer zich volgens de regels ziek meldt bij zijn werkgever, blijven zijn vakantiedagen behouden. Voor ziekmelden tijdens vakantie of vanuit het buitenland kun je als werkgever in het verzuimreglement, de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement regels vaststellen die anders zijn dan voor gewone ziekmeldingen.

1) Wanneer moet de werknemer zich ziek melden?Als je werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie – of hij nu thuis is, in Drenthe, Denemarken of Afrika – moet hij zich zo snel mogelijk ziek melden bij zijn werkgever en zijn verblijfsadres doorgeven. Vaak zijn er aparte voorschriften voor het ziekmelden vanuit het buitenland.

2) Wat gebeurt er met zijn vakantiedagen en loon?Als je werknemer ziek is, dan heeft hij geen vakantie, is de algemene regel. Dat betekent dat je als werkgever minimaal de wettelijke 70 procent van zijn loon door moet betalen over de dagen dat hij ziek is. De dagen die hij ziek is, mogen dus niet worden afgeschreven van zijn vakantietegoed. Als de werknemer zich niet aan de verzuimvoorschriften houdt, kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten. De vakantiedagen blijven dan nog steeds gewoon staan.

3) Mag hij in het buitenland blijven?Als je werknemer in een EU-land verblijft, mag je hem niet vragen om terug te keren naar Nederland voor controle. Dan kan de EU-controle-instantie de verzuimcontrole doen. Als hij buiten de EU is mag je dat als werkgever wel van hem vragen, tenzij hij te ziek is om te reizen.

4) Moet hij meteen naar een arts?Als je werknemer in het buitenland is tijdens ziekte, is het lastig om als werkgever de controle uit te voeren. Je kunt je werknemer vragen zich te melden bij een controlerende instantie in het land waar hij verblijft om daar de verzuimcontrole te laten uitvoeren of om een arts te bezoeken die een verklaring over zijn ziekte opstelt.

5 Wanneer moet hij zich beter melden?Op het moment dat je werknemer weer beter is, moet hij zich meteen weer beter melden, ook als zijn vakantie nog niet is afgelopen. Je kunt hem als werkgever voorschrijven dat er na terugkeer nog een bezoek aan de bedrijfsarts volgt voor een verzuimcontrole.