Nieuws Actueel

Zijlstra: opmerking over borstvergroting vluchteling 'fout van mij'

Van onze redactie 10 oktober 2015

Image 5323520

In het interview zei Zijlstra dat asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning alleen medisch noodzakelijke ingrepen moeten krijgen. ,,Ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, complete tandrenovatie, dat soort zaken: echt niet." In een door de VVD zelf online gezette video komt Zijlstra terug op die uitspraak. ,,Dat was gewoon een fout van mij. Dat moet wel vergoed worden voor oorlogsverwondingen. Niet bedoeld voor borstvergrotingen. Dat bleek niet in het pakket te zitten gewoon een fout van mij." Op Periscope beantwoorde de fractievoorzitter vragen van kijkers. 'Ongelijke behandeling'Niet alleen die kijkers, ook zijn collega-politici reageerden kritisch op het VVD-plan. De PvdA voelt niets voor het plan van coalitiepartner VVD om de opvang van vluchtelingen te versoberen. ,,Een strategie van ontmoediging via ongelijke behandeling wijzen we af. Mensen vluchten uit nood, niet voor een ooglidcorrectie", aldus Attje Kuiken. Het PvdA-Kamerlid wil 'vluchtelingen netjes opvangen zoals we dat in Nederland altijd hebben gedaan'.Ook andere partijen zijn kritisch. D66 spreekt van een 'polariserende kortetermijnpolitiek'. Volgens GroenLinks draagt het ,,geenszins bij aan een oplossing van het probleem. Joël Voordewind (ChristenUnie) liet via Twitter weten dat VVD beter kan investeren in opvang in de regio. Volgens Sybrand Buma (CDA) komt het voorstel een jaar te laat. ,,Niet nu maar een jaar geleden was het al noodzakelijk om tijdelijke opvang voor oorlogsvluchtelingen in te voeren en te koppelen aan sobere opvang." Het kabinet faalt bij de aanpak van het asielvraagstuk, aldus Buma. Geert Wilders (PVV) reageerde op Twitter: 'VVD plan? Is het een plan dan? Sobere opvang? Ze komen toch zolang grenzen wagenwijd open staan. Dus: grenzen dicht!'Huisvesting soberderDe toestroom van vluchtelingen vormt volgens Zijlstra een acute bedreiging voor de welvaartsstaat en sociale voorzieningen. Hij vindt dat asielzoekers met een tijdelijke vergunning geen recht meer moeten hebben op sociale voorzieningen. De huisvesting moet ook soberder. ,,Zij kunnen best toe met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen", aldus de VVD-fractievoorzitter in het AD.Verder moet de tijdelijke verblijfsvergunning niet meer voor vijf jaar worden afgegeven, maar elk jaar worden vernieuwd. Ook nareizen van gezinsleden moet worden beperkt en het moet moeilijker worden om het Nederlanderschap te krijgen. Zijlstra wil naar Deens voorbeeld vluchtelingen in de eigen regio al ontmoedigen.