Nieuws Actueel

Zo beperk je debiteurenrisico’s

Martijn Vervest 6 november 2014

Met goed debiteurenbeheer kunnen organisaties het risico geld mis te lopen bij een faillissement aanzienlijk beperken. Het VCMB geeft vijf tips:1. Doe onderzoek naar de kredietwaardigheid van een nieuwe afnemer. Bij een hoger risico of indien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, kunnen de leveringsvoorwaarden worden aangepast. Bijvoorbeeld door een deel van de factuur vooraf in rekening te brengen.2. Herhaal deze controle periodiek. In de praktijk wordt dit vaak vergeten.3. Signaleer betalingsachterstanden tijdig en onderneem direct actie. Persoonlijk contact werkt daarbij beter dan een standaard aanmaningsbrief.4. Maak bij levering van een grote partij goederen afspraken over het pandrecht. Daar is wel een (onderhandse) akte voor nodig. Daarin wordt vastgelegd dat de leverancier aanspraak kan maken op de goederen, totdat de afnemer ervoor heeft betaald.5. Als alternatief op het pandrecht, kunnen partijen ook een eigendomsvoorbehoud afspreken. Als de betalingsafspraken niet worden nagekomen, kan de leverancier de goederen terugvorderen.