Nieuws Actueel

Zo krijg je huisadres uit Handelsregister

Jeroen Jansen 18 februari 2014

In deze tijd van talloze inbreuken op je privacy, willen ondernemers graag hun privé-adres uit het Handelsregister. Je hebt tenslotte een hoop raar volk. Eén verkeerd woord en agressieve klanten staan thuis bij je voor de deur om hun gelijk te halen. Een geheim adres is niet snel geregeld, vooral niet als ZZP’er, maar het kan wel.

OpenbaarHet Handelsregister is een openbaar register, dus voor iedereen in te zien, met adressen en andere gegevens van ondernemingen en rechtspersonen. In het Handelsregister staan vestigingsadressen van het bedrijf en privé-adressen. Het vestigingsadres is waar je bedrijf is gehuisvest. Of je privé-adres er bij staat is afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf. De Kamer van Koophandel: “Bij eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privé-adressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar, omdat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderneming.”

DeurwaardersPrivé-adressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar, aldus de Kamer van Koophandel: “Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet.”

Verzoek tot geheimhoudingHet afschermen van je privé-adres is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Een belangrijke voorwaarde is dat je privé-adres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de indicatie ‘geheim’ heeft. Dit moet je aanvragen bij je eigen gemeente. Het moet meestal schriftelijk en er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Let erop dat mensen die op zoek zijn naar je gegevens ook kunnen aankloppen bij een vorige gemeente waar je hebt gewoond. Is dat het geval dan moet je ook apart aan de gemeente een verzoek tot geheimhouding indienen.

FacebookDe Kamer van Koophandel: “Andere voorwaarden zijn dat je een geheim telefoonnummer hebt, dat je zelf alle mogelijke maatregelen hebt genomen om de bekendheid van uw privé-adres te verminderen (bijvoorbeeld niet vermeld op Facebook of LinkedIn) en dat je aan de KvK de reden opgeeft waarom je vindt dat jouw privé-adres moet worden afgeschermd in het Handelsregister.”

Lees verder op BC.nl.