Nieuws Actueel

Zo pak je een lezer in

Tuxx.nl 17 december 2015

Zopakjejelezerin1065

45 beginzinnen voor het schrijven van een zakelijke brief. Open jouw brief met een correcte zin en wek de aandacht van de lezer. De beste zakelijke openingszinnen op een rij.

Verwijzing

Refererend aan [onderwerp]. Met referte aan [onderwerp]. In aansluiting op / aan [onderwerp]. Naar aanleiding van [onderwerp]. Onder verwijzing naar [onderwerp]. In antwoord op uw brief van [datum] delen wij u mede [mededeling]. In vervolg op onze brief van [datum]. Onder verwijzing naar onze vroegere correspondentie [onderwerp brief]. Refererend aan ons telefoongesprek van heden bevestigen wij [onderwerp brief]. In aansluiting op ons telefoongesprek van datum bevestigen wij [onderwerp brief]. Onder verwijzing naar het telefoongesprek van vandaag bevestigen wij [onderwerp brief]. Ter bevestiging van ons telefonisch onderhoud [onderwerp brief]. In navolging op het telefoongesprek van [datum] willen wij u [onderwerp brief]. Met referte aan ons telefonisch onderhoud van vandaag bevestigen wij het volgende: [onderwerp brief].

Kennisneming

Met belangstelling namen wij kennis van [onderwerp]. Met interesse hebben wij kennis genomen van uw brief van [datum].

Dankbetuiging

Wij danken u voor uw brief van [datum]. Hartelijk dank voor uw brief van [datum]. Hartelijk bedankt voor uw brief betreffende [onderwerp brief]. Hartelijk dank voor uw brief van [datum] betreffende [onderwerp brief]. Vriendelijk bedankt voor uw reactie over [onderwerp reactie]. Bedankt voor uw brief van [datum] waarin u [onderwerp brief]. Hartelijk dank voor uw brief waarin u [onderwerp brief]. Bedankt voor uw brief van [datum] waarin u aangeeft [onderwerp brief]. Graag willen wij u bedanken voor uw brief van [datum]. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons te schrijven.

Bevestiging

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van [datum]. Wij bevestigen de ontvangst van uw brief [datum]. Graag bevestigen wij de ontvangst van uw brief van [datum] waarin u [onderwerp brief]. Graag bevestigen wij de ontvangst van uw brief betreffende [onderwerp brief]. Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief naar aanleiding van [onderwerp brief]. Bij dezen bevestigen wij de ontvangst van uw brief van [datum]. Wij hebben uw brief van [datum], waarin u [onderwerp brief], ontvangen.

Mededeling

Met genoegen brengen wij u op de hoogte van [mededeling]. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: [mededeling]. Graag maken wij u erop attent dat [mededeling]. Hierbij delen wij u mee dat [mededeling]. Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik [mededeling]. Door middel van dit schrijven willen wij [mededeling]. Bij dezen maken wij kenbaar dat [mededeling]. Via deze weg wil ik u mededelen dat [mededeling]. Graag willen wij u informeren over [mededeling]. Hierbij maak ik u kenbaar dat [mededeling]. In antwoord op uw brief van [datum] delen wij u mede [mededeling].