Nieuws Actueel

Zo slecht is verplicht vrijwilligerswerk

Lotte Grimberg 28 november 2014

Verplicht vrijwilligerswerk moet bijstandsontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Het tegenovergestelde gebeurt. Vrijwilligers hechten na enige tijd waarde aan hun vrijwillige werk en plaatsten daardoor het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang. Zoeken naar een baan wordt hierdoor op een laag pitje gezet.

Thomas Kampen onderzocht in zijn promotieonderzoek hoe het mogelijk is dat bijstandsontvangers zelden aan een betaalde baan komen. Aan de hand van interviews met bijstandsontvangers in vijf gemeenten, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Nijmegen en Zaanstad, keek Kampen hoe vrijwilligerswerk bijdraagt aan empowerment en employabiliteit.

Persoonlijk falenHet verlies van een betaalde baan werd door veel geïnterviewden gezien als een persoonlijk falen, waardoor de hoop op een nieuwe baan afnam. Door het verplichte vrijwilligerswerk krijgen de werklozen weer hoop. Volgens Kampen wordt op deze manier het maatschappelijk belang als belangrijker ervaren dan het persoonlijk belang.