Nieuws Actueel

Zomernota gemeente Enschede: elk jaar honderd banen erbij

Van onze redactie 15 juni 2015

Poco artistimpression

„Op deze manier kunnen we een flink bedrag vrijspelen”, stelt verantwoordelijk wethouder Patrick Welman, die onder meer Economische Ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Inkomensondersteuning en Participatie/Re-integratie in zijn portefeuille heeft. „Dat geld valt dan te investeren in de sociale werkvoorziening, de DCW, en de arbeidsproblematiek.” Enschede moet 3 miljoen op de sociale werkvoorziening bezuinigen.

Tegen de trend in

Lokaal nam het werkloosheidspercentage vorig jaar af met 0,6 procentpunt naar 9,4 procent. Enschede springt er op dit gebied positief uit, want landelijk steeg het aantal mensen zonder werk met 0,2 procentpunt naar 7,5 procent. De CDA-wethouder: „Dat is dus tegen de landelijke trend in. Het ziet er tevens naar uit dat deze tendens zich ook in 2015 voortzet voor Enschede, omdat redelijk veel mensen toch een baan vinden.”

De gemeente zet er verder extra op in om meer bedrijven aan Enschede te binden. B en W stellen zich tot doel via deze aanpak in drie jaar minstens 150 arbeidsplaatsen te creëren. „Dat leidt weer tot een vermindering van het aantal uitkeringen doordat er zo mensen aan het werk gaan”, zegt Welman. Er wordt ook geprobeerd om meer Duitse ondernemingen naar Enschede te halen. Een goed voorbeeld is volgens de christendemocratische wethouder de komst van de woonketen Poco naar het Meubelplein.

Uitkeringen opnieuw beoordeeld

In 2016 en 2017 gaat de gemeente per jaar drieduizend uitkeringen opnieuw beoordelen. Er wordt dan bekeken of de uitkering nog recht- en doelmatig is. De verwachting is dat met dit onderzoek de financiële lasten elk jaar met omstreeks 1,8 miljoen teruggebracht kunnen worden.

Foto: Enschede probeert steeds meer Duitse ondernemingen naar de stad te halen. Onlangs vestigde woonketen Poco zich al op het Meubelplein.