Nieuws Actueel

Zonder Poolse uitzendkrachten loopt de Nederlandse economie vast

Van onze redactie 3 december 2014

"Als deze flexmigranten morgen massaal wegblijven, hebben we een serieus probleem. Ze houden de economie op gang", zegt directeur Jurriën Koops van ABU, de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Uit onderzoek van ABU blijkt dat Nederland iets meer dan 200.000 flexmigranten telt. Daarvan werden er afgelopen jaar bijna 90.000 bemiddeld door uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de ABU. Van die flexmigranten is liefst 87% afkomstig uit Polen.

Huisvesting en taallessen Het zijn gemotiveerde arbeidskrachten. 1 op de 3 regelt intussen zelf de huisvesting. Ruim de helft volgt taallessen. "Ze worden steeds meer een deel van de samenleving, ze integreren. We verwachten dat uiteindelijk een derde tot 40% zich blijvend in Nederland vestigt", stelt Koops. Nu blijven de Polen gemiddeld 42 weken bij een opdrachtgever. Ze werken vooral in Flevoland, Noord-Holland, Midden-Brabant, het Westland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.

FlexmigrantenDaar worden de flexmigranten vaak met de nek aangekeken omdat ze Nederlandse werklozen zouden verdringen van een baan in de genoemde sectoren. Een vorige week gepubliceerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek bevestigt dat Nederlandse werknemers in de bouw, de tuinbouw, de voedingsindustrie en het transport minder kansen hebben door de komst van flexmigranten. Vooral jongeren, lageropgeleiden en allochtonen zouden de dupe zijn.

'Code Oranje' Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher sprak vorig jaar zelfs van 'Code Oranje' aangezien op arbeidsvoorwaarden zou worden geconcurreerd. Daarbij zouden Nederlanders het afleggen tegen illegale en goedkopere arbeidskrachten uit onder meer Polen. Asscher wil dat de Europese Unie hier tegen in actie komt.

Maar de ABU weerspreekt dat. Koops: ",De uitzendkrachten worden volgens de cao betaald. Bovendien betalen ze pensioenpremie en verzekeringen. Precies zoals de Nederlandse arbeidskrachten. Daar is dus een gelijk speelveld."