Nieuws Actueel

'Zorgboerderij goede dagbesteding dementen'

Van onze redactie 13 januari 2015

Volgens het rijksinstituut stimuleert een goede dagbesteding in zijn algemeenheid de maatschappelijke participatie van mensen met dementie. Zorgboerderijen hebben als toegevoegde waarde dat mensen met dementie het gevoel hebben vrijwilligerswerk of betaald werk uit te voeren. Dit geeft een beter gevoel van eigenwaarde en het idee een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Het onderzoek is volgens het RIVM vooral van belang voor gemeenten. Zij hebben sinds de jaarwisseling de verantwoordelijkheid voor dagbesteding.