Nieuws Actueel

Zorgbureau 'Zorg in Twente' in Almelo failliet

Van onze redactie 30 oktober 2015

Rechtbank hamer SXC

Over de oorzaak van het faillissement is nog niets bekend. Volgens Van der Hel was er onenigheid tussen de aandeelhouders maar of dat uiteindelijk financiële problemen heeft veroorzaakt is op dit moment niet te zeggen. De curator gaat de komende week op zoek naar een permanente oplossing voor de cliënten van het bureau. “We hebben nu gezorgd dat die mensen in elk geval voorlopig de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het gaat om kwetsbare mensen die weliswaar zelfstandig wonen, maar naar wie regelmatig iemand moet omkijken. Die kun je niet in de steek laten. We proberen de zorg permanent over te hevelen naar andere organisaties”, aldus Van der Hel.Zorg in Twente was een kleinschalig bureau dat onder meer WMO-hulp en psychische begeleiding in heel Twente aanbood. Bij het bureau werkten ongeveer tien mensen.

Foto: SXC