Nieuws Actueel

Zorgen om ontslagregeling

Lotte Grimberg 10 februari 2015

Een meerderheid van de Tweede Kamer deelt de zorgen van het bedrijfsleven over de nieuwe ontslagregeling die op 1 juli ingaat. Veel partijen vrezen dat seizoenswerkers de dupe worden van een onderdeel daarvan. Ze zullen woensdag in een debat met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op reparatie van de "onbedoelde effecten''.

Door de nieuwe ontslagregels zijn bedrijven straks veel eerder verplicht mensen met een tijdelijk dienstverband geld mee te geven als ze het contract beëindigen. Om dat te voorkomen zullen bedrijven hen massaal op straat zetten, vrezen VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks.

Tijdelijke dienstverbandenDe kritiek spitst zich toe op de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt. Tot dusver hielden bedrijven bij tijdelijke dienstverbanden rekening met een periode van drie maanden tussen twee contracten. Daardoor is er volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoeft er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Maar volgens het nieuwe regime is er straks een onderbreking van zes maanden nodig.

Asscher houdt vooralsnog vast aan de nieuwe regeling. Hij vindt het niet kunnen dat flexwerkers geen recht hebben op een transitievergoeding, zoals de ontslagvergoeding straks heet, en vaste krachten wel. Naar verwachting heeft hij steun van PvdA en SP.