Nieuws Actueel

Zorgen over veiligheid scheepvaart

Van onze redactie 17 februari 2015

Verkeersleiders zelf klagen over een gevaarlijk krappe bezetting. Volgens Rijkswaterstaat is er niets aan de hand.

Schippers en scheepvaartbegeleiders maken zich zorgen. "De veiligheid staat in Nederland op een hoog niveau", zegt Jan Kruisinga van Binnenvaart Logistiek Nederland. "En dat willen we geborgd zien." De belangenorganisatie heeft bij Rijkswaterstaat aan de bel getrokken, maar heeft nog geen reactie gehad.

Aanvaring te voorkomen Door bezuinigingen zijn er structureel minder mensen op de posten, vertelt een verkeersleider die niet met zijn naam in de krant durft. "Functies worden niet meer opgevuld, de scheepvaart krijgt soms geen contact. Soms moet je direct kunnen communiceren om een schip binnen de lijntjes te houden. De overheid kiest ervoor om het veiligheidsniveau naar beneden te brengen. Straks zijn we terug in de jaren 70 en 80. Dat ongeval laatst op de Westerschelde, met die stinkende stof die vrijkwam, was een direct gevolg van het gebrek aan begeleiding. Die aanvaring was te voorkomen geweest."

Kort geding Verkeersleiders stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun werkrooster onmenselijk zwaar is. Vrijdag dient een kort geding namens de ondernemingsraad. "Ik heb er dagelijks mee te maken", verzucht een Zeeuwse verkeersleider aan de telefoon. "Maar ik mag niets zeggen." Een ander krijgt van een collega op de achtergrond te horen dat hij de persvoorlichter van Rijkswaterstaat moet laten terugbellen. Die zegt op haar beurt dat er geen sprake is van structurele onderbezetting. "Wel incidenteel, bijvoorbeeld door ziekte. Het kan voorkomen dat er een marifoonkanaal minder gebruikt wordt, maar dat wordt met schippers gecommuniceerd."