Nieuws Actueel

Zorgfederatie Oldenzaal moet bezuinigen en banen schrappen

Van onze redactie 19 mei 2015

Zorg geld thinktstock

Directeur/bestuurder Wiesje Heeringa geeft aan dat bij deze reorganisatie gestreefd wordt naar een plattere organisatie. Niet bezuinigen op de handen aan het bed, wel minder leidinggevenden, stafmedewerkers en ondersteunende functies. ,,Als je vier lagen hebt en je kunt het ook met drie doen, waarom dan niet? Belangrijk is dat er op de zorg zelf niet wordt bezuinigd. Het geld gaat nog steeds naar de cliënt."

Zijn er binnen de Zorgfederatie nu nog drie managers en vier afdelingshoofden werkzaam, straks blijven er twee leidinggevenden en een senior-beleidsmedewerker over. Ook wordt er gesneden op Personeel & Organisatie en vrijwilligersbeleid.

1,3 miljoenIn vergelijking met vorig jaar is het budget van de Zorgfederatie met circa 1,3 miljoen euro verminderd. Bijna de helft van dit bedrag (zes ton) is vorig jaar al verwerkt. Via natuurlijk verloop (tijdelijke contracten werden niet verlengd) kon een besparing van twee ton worden gerealiseerd. De reorganisatie- en bezuinigingsplannen zijn positief onthaald door deCliëntenraad, OR, Raad van Toezicht en het managementteam.