Nieuws Actueel

Zorgverleners voor 38 miljoen euro gesteund

Van onze redactie 14 april 2015

Image 4856119

Doel van het register, dat in 2013 in het leven werd geroepen, is om voor iedereen zichtbaar en controleerbaar te maken welke bedragen zorgaanbieders ontvangen voor bijvoorbeeld medische onderzoeken of ander werk. Ook artsen of apothekers die adviseren, spreekbeurten houden of medische artikelen schrijven voor geneesmiddelenfabrikanten, moeten hun verdiensten opgeven aan het register.

Blijkens het register bestaan bijna 7800 van zulke financiële relaties tussen artsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen enerzijds en farmaceutische bedrijven anderzijds.

Volgens de stichting is het register vorig jaar 11.000 keer geraadpleegd. De komende tijd zal dat alleen maar toenemen, mede door een aantal uitbreidingen. Zo zijn sinds vorig jaar ook de samenwerkingen en financiële relaties tussen dierenartsen en fabrikanten van diergeneesmiddelen in het register opgenomen. Volgend jaar maken ook de samenwerkingen tussen patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven daarvan deel uit.