Nieuws Actueel

Zorgverzekeraar 'stuurt' consument

Rik Nizet 1 mei 2014

Een zorgverzekering is niet voor iedereen even toegankelijk. Door trucjes 'sturen' zorgverzekeraars consumenten naar bepaalde polissen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag publiceerde.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat sommige zorgverzekeraars drempels opwerpen voor consumenten die niet tot een bepaalde doelgroep behoren. Zij konden een polis alleen afsluiten door te bellen of een schriftelijk verzoek in te dienen terwijl de doelgroep zich via de website kon inschrijven. Ook was een polis die nog wel op de markt is voor bestaande verzekerden, niet voor nieuwe verzekerden af te sluiten.