Nieuws Actueel

Zorgverzekeraars weigerden vergoeding voor transplantatie in buitenland

Van onze redactie 21 november 2014

Achmea bijvoorbeeld zegt 2 keer een verzoek voor een transplantatie in het buitenland te hebben afgewezen. Het ging om aanvragen voor transplantaties buiten Nederland, waarbij na contact met de behandelend arts en de patiënt de verzekeraar geen toestemming gaf voor financiering van de transplantatie. Achmea heeft ook achteraf een keer 'fraude' met een waarschijnlijk illegale transplantatie ontdekt. Zorgverzekeraars gaan in het algemeen ruimhartig om met vergoedingen voor patiënten die een transplantatie kunnen ondergaan, omdat het uitblijven ervan levensbedreigend kan zijn. Onderzoekster Frederike Ambagtsheer wijst er ook op dat de zorgkosten hoger zijn als iemand bijvoorbeeld jarenlang dialyses moet blijven ondergaan.

Wet aangescherpt 4 jaar geleden is de Zorgverzekeringswet aangescherpt. Vergoedingen voor transplantaties in het buitenland mogen sindsdien worden afgekeurd als de herkomst van een orgaan oncontroleerbaar is. Aanleiding daarvoor waren gevallen van 'transplantatietoerisme' die aan het licht waren gekomen. Verzekeraars bleken kosten te hebben betaald van transplantaties in onder meer Pakistan, ondanks dat de herkomst van organen dubieus was en niet vaststond of de donatie vrijwillig was.

Ook VGZ erkent dat 'incidenteel' machtigingen voor kostenvergoedingen voor transplantaties in het buitenland zijn geweigerd. Zodra iemand zegt een donor te hebben gevonden in India, Pakistan, delen van Afrika of het Midden-Oosten, heeft dat 'onze speciale aandacht', aldus een woordvoerder. CZ zegt geen cijfers te kunnen geven. Alle verzekeraars melden slechts enkele verzoeken per jaar te krijgen voor transplantaties buiten Europa.

Conferentie Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam proberen sinds 2012 samen met universiteiten in onder meer Zweden en Macedonië in kaart te brengen hoe groot het probleem van illegale donorhandel in Europa, en ook in de rest van de wereld, is. Resultaten daarvan worden vrijdag gepresenteerd tijdens een conferentie over illegale donorhandel bij politieorganisatie Europol in Den Haag.