Nieuws Actueel

'Zuidoost-Brabant niet langer koploper economische groei'

Bart-Jan van Rooij 22 december 2015

Brabanteconomischegroeiing1065

Zuidoost-Brabant was jarenlang koploper als het ging om economische groei. Volgend jaar is dat anders: de economie in deze regio blijft weliswaar groeien, maar die groei neemt wel af.

Dat maakt het economisch bureau van de ING dinsdag bekend in het rapport Regio's in Economisch Perspectief 2016. De afgelopen maanden nam het aantal vactures wel flink toe en dat betekent vooral dat jongeren en hoger opgeleiden veel gemakkelijker een baan kunnen vinden.

Dat de regionale economie niet weet te versnellen, heeft volgens ING vooral te maken met de toestand van de industrie. Die sector is goed voor ruim een kwart van de economie in Zuidoost-Brabant. De groeivertraging in China en Duitsland drukt de vraag naar regionale producten van de maak-industrie.

Vacatures Omdat de regio de afgelopen jaren sterker groeide dan gemiddeld was er dit jaar een veel sterkere stijging van het aantal vacatures dan landelijk. Tussen oktober vorig jaar en oktober dit jaar nam het aantal vacatures met een derde toe. Landelijk was dat nog geen kwart. Het aandeel van langdurig werklozen nam daarentegen ook flink toe. In Zuidoost-Brabant maken de bijna 10.000 werkzoekenden die al meer dan vier jaar staan ingeschreven ruim 21 procent uit van het totaal aantal werkzoekenden. Landelijk is dat 18 procent.