Nieuws Actueel

Zuivelsector positief over melkveebesluit

Van onze redactie 30 maart 2015

Image 4831840

Eindelijk duidelijkheid, stellen LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) tevreden vast in een gezamenlijke reactie.

Volgens de organisaties sluiten de maatregelen aan bij de visie van de sector zelf en bij de door de sector al zelf genomen maatregelen. ,,In deze visie is de melkveehouderij een sector die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar geproduceerd wordt binnen de milieuvoorwaarden'', aldus de organisaties.