Nieuws Actueel

Zwanen en meeuwen onderzocht op vogelgriep

Van onze redactie 24 november 2014

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Verder worden de vogels in de leefgebieden rond de besmette bedrijven bekeken, om ze te vergelijken met uitbraken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Door de overgang van het landelijke vervoersverbod naar een regionale aanpak ontstaat volgens Dijksma directe schade voor de broederijen en de vermeerderingsbedrijven in de pluimveesector. Over de vergoeding van die schade zijn nog geen afspraken met de sector gemaakt. Dijksma wil overleggen met het bedrijfsleven om een oplossing te vinden volgens Europese richtlijnen.