Nieuws Actueel

Zware tijden voor Rabobank

Merlijn Ensing 27 januari 2014

De vakbonden vrezen dat de medewerkers van de Rabobank nog lange tijd in onzekerheid leven over hun baan. Dit verklaarden de werknemersorganisaties maandag na afloop van een gesprek met Ralf Dekker, lid van de raad van bestuur van Rabobank, over de vrijdag aangekondigde reorganisatie.

Rabobank meldde 1000 tot 2000 banen te willen schrappen bij het bestuurscentrum in Utrecht. Dit banenverlies komt bovenop de 8000 banen die de bank de komende jaren wegstreept bij de lokale kantoren.

De aankondiging vrijdag kwam echter als een volslagen verrassing. Veel medewerkers hebben het nieuws uit de pers moeten vernemen, zegt vakbond De Unie. Rabobank gaf maandag toe dat het tijdstip van communicatie "niet de schoonheidsprijs verdient''.

De structurele bezuiniging van 220 miljoen euro moet eind 2016 zijn gerealiseerd. Een nadere uitwerking van de plannen zal voor de zomer worden afgerond. Daarna zal er volgens de bank ,,gefaseerd'' meer duidelijkheid komen over de personele gevolgen. "De gewone Rabobankmedewerkers leven de komende jaren dus in onzekerheid over hun baan'', concludeert De Unie.

Wel heeft de bank toegezegd zich maximaal in te zetten om het aantal gedwongen ontslagen te beperken en mensen van werk naar werk te helpen. Rabobank zegt de medewerkers "met regelmaat via de gebruikelijke communicatiekanalen te zullen informeren over de herinrichting van de centrale organisatie''.

Rabobank zet het mes in de kosten om de rentabiliteit te verbeteren, constateert De Unie. "De winst moet volgens de bank omhoog, om te voldoen aan de verhoogde kapitaalratio's. De medewerkers worden uiteindelijk de dupe van de bezuinigingen. De 1000 tot 2000 arbeidsplaatsen, blijft een schatting. Het definitieve aantal zal afhangen van de effectiviteit van de maatregelen, de effecten van de reorganisatie bij lokale banken en de samenvoeging van Rabobank International met Rabobank Nederland.''