Nieuws Actueel

Zwarte lijst detailhandel uitgebreid

Lotte Grimberg 17 februari 2015

De zwarte lijst van werknemers in de detailhandel die interne fraude pleegden, wordt uitgebreid. Ook frauderende medewerkers zonder een directe arbeidsrelatie met de benadeelde winkel, komen erop te staan. Dat meldde de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) dinsdag.

Greep in de kasDe stichting beheert het zogeheten Waarschuwingsregister met de namen van ex-medewerkers van winkels die zijn ontslagen omdat ze bijvoorbeeld een greep in de kas hebben gedaan. Bij de stichting aangesloten bedrijven, kunnen het register raadplegen als zij een sollicitant over de vloer krijgen. Vorig jaar werden 505 solliciterende fraudeurs via het register herkend, een verdubbeling ten opzichte van 2013.

RegisterWinkelbedrijven werken steeds meer met flexibele arbeidskrachten en gedetacheerd personeel, en onder andere wegens die ontwikkelingen moest het register worden aangepast. Dat is gebeurd in samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), aldus de stichting.

AangifteFrauderende (ex-)medewerkers worden alleen in het register opgenomen als aangifte is gedaan. Daarnaast wordt getoetst of het vergrijp zwaar genoeg is om de privacy van de betrokkene te schenden. Iemand die in het register komt, wordt daarover geïnformeerd. Opname in het register geldt voor een maximale periode van vier jaar.