Nieuws Actueel

ZZP Barometer: ZZP'er voelt zich gedwongen zelfstandig

Martijn Vervest 12 december 2014

Een op de dertien ZZP’ers beschouwt zichzelf als schijnzelfstandigen. In een anonieme enquête van de ZZP Barometer onder 1.172 ZZP’ers geeft bijna acht procent van de ZZP’ers aan zichzelf als 'schijnzelfstandige' te beschouwen. In totaal zijn dit meer dan 70.000 ZZP’ers die als werknemer gedwongen zijn ontslagen en vervolgens zijn ingehuurd als ZZP’er. "Het aantal schijnzelfstandigen is het grootst in de creatieve sector", aldus Jeroen Sakkers, initiatiefnemer van de ZZP Barometer.Lees ook:

Kritiek op afschaffing VARVAR verdwijnt voorgoed

KabinetsmaatregelDe Beschikking Geen Loonbeslag (BGL) is in november door staatssecretaris Wiebes van Financiën voorgesteld als maatregel om deze ‘schijnzelfstandigheid’ aan te pakken. Desondanks is slechts één op de vijf ZZP’ers voorstander van het invoeren van de BGL en het afschaffen van de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Van de ZZP’ers die zichzelf als 'schijnzelfstandig' beschouwen, is een twee keer zo groot deel (40,8 procent) voorstander van het invoeren van de BGL en het afschaffen van de VAR. Sakkers: "De BGL zal echter niet voor het gewenste effect zorgen, omdat alle ZZP’ers hiermee worden benadeeld – en niet alleen ZZP’ers die vanwege een gedwongen ontslag voor zichzelf zijn begonnen. Het zal het ondernemen voor ZZP’ers die uit positieve overwegingen zijn gestart juist moeilijker maken, want opdrachtgevers gaan meer risico dragen en daardoor voorzichtiger worden bij het inhuren van ZZP’ers."Creatieve sector scoort slechtstIn de branches Kunst en cultuur (14,6 procent), Onderwijs en opvoeding (14,3 procent) en Marketing, communicatie en PR (13,2 procent) valt het percentage 'schijnzelfstandigheid' het hoogst uit. In de branches Bouw en installatie (2,5 procent), Zakelijke dienstverlening (5,0 procent) en Techniek (5,7 procent) valt het percentage het laagst uit. "De bouwsector scoort opvallend positief, het probleem in die sector is veel kleiner dan gedacht door media en politiek", zegt Sakkers.Piek in schijnzelfstandigheid door crisisVan de ZZP’ers die minder dan één jaar actief zijn, geeft bijna één op de vijf (17,3 procent) aan vanwege een gedwongen ontslag als werknemer gestart te zijn. Hoe langer de ZZP’er actief is als ondernemer, des te lager het percentage. Onder ZZP’ers die langer dan vijf jaar actief zijn is de schijnzelfstandigheid slechts 4,1 procent. "We zien alleen een hoger percentage bij ZZP’ers die twee tot vijf jaar actief zijn: dat zijn waarschijnlijk de ZZP’ers die midden in de crisis begonnen zijn", aldus Sakkers. Opleiding voorkomt schijnzelfstandigheidOnder ZZP’ers die hun doctoraat (PhD) hebben behaald is schijnzelfstandigheid het hoogst (18,8 procent). "Te specifieke en te generieke opleidingen zorgen voor een hoger aantal schijnzelfstandigen," geeft Sakkers aan. Bij ZZP’ers die alleen hun vwo- (7,7 procent), vmbo- (10,7 procent) of havodiploma (16,1 procent) hebben behaald en die geen beroepsgerichte of specialistische opleiding hebben voltooid, is het aantal schijnzelfstandigen relatief hoog. Bij beroepsgerichte of specialistische opleidingen als een master- (6,0 procent), hbo- (5,3 procent) of mbo-opleiding is het percentage significant lager.