Nieuws Actueel

ZZP-bonden tegen verplichte verzekering

Rik Nizet 11 mei 2015

Zzp werk trendy kantoor 335

ZZP-organisaties zien het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen niet zitten. Ze vinden het raar dat het kabinet daar op afstevent. Er zijn zo'n 800.000 zelfstandigen in Nederland. "En die groep is heel divers. Voor het overgrote deel is verplicht verzekeren gewoon niet haalbaar. Een klein deel heeft het weer niet nodig, dus het verbaast mij dat het kabinet zo snel voorsorteert'', laat voorzitter Henk Wesseloo van FNV Zelfstandigen weten."Het kabinet denkt dat alle ZZP'ers tot één homogene groep behoren" zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. "Met de plannen om meer verplichtingen op te leggen en ZZP’ers meer te willen beschermen, doe je geen recht aan de intrinsieke behoeften bij een deel van de ZZP’ers in Nederland."Verplichting"Er wordt in de nieuwe plannen gepleit voor een verplichting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar... de ondernemers onder de ZZP'ers hebben hun verantwoordelijkheid al lang genomen. Krijgen deze ZZP'ers nu de rekening gepresenteerd omdat anderen niet hun verantwoordelijkheid nemen?"

ZZP-categorieënHet kabinet vergeet dat je de ZZP'ers van Nederland eigenlijk in drie categorieën moet verdelen, zo stelt Helmers. "Als eerste heb je de groep die heel bewust - met ambitie en lef - koos voor zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast heb je een groep die min of meer gedwongen ZZP'er werd maar daaruit wel ineens voor zichzelf kansen zag om zich het ondernemerschap eigen te gaan maken. Tot slot heb je een derde groep die letterlijk tegen wil en dank ZZP'er is en die zelfstandigheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid verafschuwt. Deze derde groep zou het liefst gewoon ergens in loondienst zijn."

Plank misslaan"Als de ambtelijke werkgroep in Den Haag én het kabinet in de besluitvorming dit onderscheid niet maken, dan sla je altijd de plank mis," vervolgt Helmers. "Je komt dan met een pakket maatregelen dat altijd weerstand oproept en ook geen oplossing biedt voor de huidige uitdagingen. De huidige plannen zijn vooral gebaseerd op de vele ZZP'ers die niet oprecht kozen voor zelfstandig ondernemerschap en de ZZP'ers die hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. De ZZP'ers die WEL hun verantwoordelijkheid namen en nemen, worden dan in een keurslijf gedwongen."

SolidariteitZZP Netwerk Nederland ziet ook dat de solidariteit onder ZZP'ers afneemt. De ondernemers onder de ZZP'ers vragen zich namelijk steeds meer af of zij (fiscaal, financieel) moeten opdraaien voor die ZZP'ers die hun verantwoordelijkheid niet nemen. "Veel ZZP'ers sparen voor hun pensioen maar fronsen wel de wenkbrauwen ten aanzien van die ZZP'ers die NIET voor hun pensioen sparen maar wel uitgebreid drie keer per jaar op vakantie gaan. Je kunt op je vingers natellen dat dit fenomeen over 20, 30 jaar nog meer frustratie gaat opleveren. Moeten ZZP'ers die wél sparen dan opdraaien voor de niet-spaarders?"