Nieuws Actueel

ZZP Netwerk Nederland: belastingvrijstelling voor starters

Martijn Vervest 28 augustus 2014

Startende ondernemers zouden de eerste drie jaar vrijgesteld moeten worden van het betalen van belasting waardoor er meer ruimte ontstaat voor innovatie. Dat voorstel heeft ZZP Netwerk Nederland gedaan op woensdag 27 augustus tijdens een officiële hoorzitting over ZZP’ers op het Ministerie van Financiën.Lees ookZZP'er ziet afschaffing niet zittenNa drie jaar moet er worden afgerekend met daarbij de aantekening dat er dan ook met terugwerkende kracht gewoon over die eerste periode moet betaald. "Uitstel is dus geen afstel", zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland, die in Den Haag de plannen presenteerde."Verder zal daarentegen wel in een tijdspanne van 10 jaar de zelfstandigen- en startersaftrek elk jaar een stukje moeten worden afgebouwd, tot een volledige afschaffing", aldus Helmers. "Daarnaast dienen regelingen zoals zwangerschapsverlof voor ZZP’ers en de mogelijkheid om je WW-uitkering te behouden als je gaat ondernemen, als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, ook te worden afgebouwd tot nul.”

Waardevaster Nederland ZZP Netwerk Nederland pleit in het Position Paper om nu eindelijk eens steviger te gaan nadenken over eenwaardevaster Nederland. "Met dergelijke maatregelen motiveer je iedereen om beter te gaan nadenken over keuzes die je kunt maken in het leven. Zoals: word ik wel of word ik geen ondernemer? Nu wordt iedereen ‘maar’ ZZP’er, terwijl de meerderheid helemaal niet geschikt is om op deze wijze invulling te geven aan het werkzame leven. Bovendien verkwisten we daarmee talent." Smeerolie van de samenleving"Ondernemerschap is niet meer de smeerolie van de samenleving. Dat zou de focus op talent moeten zijn. En op de vraag hoe we talent het beste tot uiting kunnen laten komen. Een maatschappijbrede talentenjacht is de enige oplossing om werkelijk uit de maatschappelijke crisis te komen." Want, er is helemaal geen economische crisis, zo meent Helmers. Maatschappelijke crisis"Er is sprake van een maatschappelijke crisis. We zijn in de afgelopen vier, vijf decennia met z’n allen intrinsiek gaan geloven in allerlei vanzelfsprekendheden. Van de beruchte zelfstandigenaftrek tot aan huursubsidie, zorgtoeslag en andere fiscaliteiten. Nederland kan dit financieel niet meer dragen en dus moet je de discussie durven opstarten om de maatschappelijke mindset te beïnvloeden."Pleisters"We zien dat de ZZP-vakbonden alleen maar pleisters op de wondjes willen plakken en vooral beredeneren vanuit het belang van de ZZP’er zelf terwijl het belang van de BV Nederland als geheel voorop moet worden gezet," legt Helmers uit. Bonden"De bonden interesseren zich totaal niet voor het gezond maken van de overheidsfinanciën. Dat is verontrustend. Natuurlijk lossen we de maatschappelijke crisis niet op na een stevig debat. Hier heb je opnieuw vier, vijf decennia voor nodig. De nieuwe mindset moet een mindset van verantwoordelijkheid worden, die ieder zelf kan nemen. Mensen moeten toegroeien naar een modus waarin ze weten dat alle verworven en ingebakken vanzelfsprekendheden van nú – alleen al vanuit financieel oogpunt – nooit meer vanzelfsprekend mogen zijn."KritischZZP Netwerk Nederland hoopt dat de ZZP-vakbonden het debat op een hoger sociaal-strategisch niveau durven te voeren en dat ze vooral hun eigen leden eens intens kritisch durven aan te spreken. "Ze moeten me nu echt eens gaan uitleggen hoe we het met z’n allen kunnen blijven goedvinden dat ZZP’ers massaal klagen dat ze de zelfstandigenaftrek nodig hebben om te kunnen overleven, terwijl ze wel op vakantie gaan, thuis een flatscreen aan de muur hebben hangen of hun eigen kroost voor de vierde keer binnen een jaar tijd een nieuw mobieltje geven. Want, laten we één ding niet vergeten: we betalen die zelfstandigenaftrek uiteindelijk met z’n allen!"OpenheidDe aanwezige vakbonden PZO, de stichting ZZP-Nederland, VZZP en FNV Zelfstandigen zijn tijdens de hoorzitting uitgedaagd om inhoudelijk te reageren op het Position Paper van ZZP Netwerk Nederland. ZZP Netwerk Nederland is ook de enige landelijke ZZP-club die het Position Paper nu openbaar maakt en deelt. De vakbonden zélf wilden hun eigen Position Papers niet delen met de buitenwereld.