Nieuws Actueel

ZZP-spaarpot is vetpot

Rik Nizet 3 november 2015

Zzp spaarpot 335

Negen op de tien ZZP’ers beschikt over een financiële buffer van gemiddeld 39.600 euro, waarop ze kunnen terugvallen bij onverwachte gebeurtenissen. In totaal komt dit neer op een ZZP-spaarpot van 36 miljard euro voor de meer dan één miljoen ZZP’ers in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 946 ZZP’ers in opdracht van online ZZP-bank Knab."Opvallend hieraan is dat het gemiddelde saldo bijna gelijk is aan wat Nederlandse gezinnen medio 2015 op hun spaarrekening hadden: een kleine 45.000 euro. Echter dit Nederlandse gemiddelde is zo´nder pensioen, terwijl zzp’ers vaak weinig voor hun pensioen hebben geregeld" licht Oskar Barendse toe, financieel expert bij Knab. Er zijn ook uitersten: een op de tien ZZP’ers (10%) heeft geen enkele buffer, terwijl een op de zes ZZP’ers (18%) over een financie¨le buffer van 100.000 euro of meer beschikt.Geen inkomstenDe ZZP’er kan gemiddeld ongeveer 12 maanden overbruggen zonder inkomsten, dankzij zijn buffer. Bijna drie op de tien zzp’ers (29%) geeft aan korter dan 3 maanden te kunnen overbruggen. “De periode die de zzp’er dankzij een buffer kan overbruggen, kan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering ingesteld worden als eigen risico. Daardoor kunnen de kosten per maand omlaag en wordt deze beter betaalbaar voor de zzp’er,” verklaart Barendse.