Nieuws Actueel

ZZP'er arm, maar gelukkig

Lotte Grimberg 5 november 2014

Mensen die in Nederland werken als ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) zijn in veel gevallen armer dan werknemers die in dienst zijn bij een baas. In 2012 woonde vijftien procent van de ZZP'ers in een huishouden waarin het gezamenlijke inkomen onder de armoedegrens van het Sociaal en Cultureel Planbureau ligt. Onder werknemers was dat drie procent. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau woensdag na onderzoek.

Lees ook:

Special: ZZPGroei ZZP'er ingedamd

Uitkering39 procent van de ZZP'ers ontving in het verleden minstens eenmaal een uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onder werknemers was dat 30 procent.

TevredenerWel is het zo dat zelfstandigen zonder personeel tevredener met hun werk zijn dan werknemers. Vooral over de aansluiting tussen hun werktijden en hun thuissituatie zijn ZZP'ers te spreken. Slechts 6 procent van de zzp'ers wil liever een vaste baan in loondienst.

BeperktSCP stelt in hun onderzoek dat de beleidshypothese niet klopt. De overheid moet, volgens het planbureau, niet denken dat alleen mensen die goed in de arbeidsmarkt liggen ZZP'er worden. Over het algemeen wordt iemand een ZZP'er als de mogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt zijn.

ArmoedeHet onderzoek dat het SCP uitvoerde is gebasseerd op twee onderzoeken uit 2011 en 2012. Het is naar hun mening wenselijk om onderzoek te doen naar mogelijkheden om armoede onder zelfstandigen aan te pakken. Het beleid dat op dit moment geldt voor ZZP'ers is mogelijk niet praktisch, aldus het SCP.