Nieuws Actueel

ZZP'er gaat voor collectief pensioen

Rik Nizet 9 september 2014

De belangstelling in de eerste collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen lijkt groot. In een onderzoek van inkomensverzekeraar Loyalis geeft 60 procent van de respondenten aan vrijwel zeker deel te nemen aan de nieuwe regeling, waarvan 10 procent zeker. De enquête is gehouden onder 3.700 leden van de samenwerkende ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, PZO-ZZP en FNV Zelfstandigen.Variabel bedragDe inleg van de pensioenregeling voor zelfstandigen is flexibel. De grootste groep geïnteresseerden (66%) wil een variabel bedrag per jaar in de regeling storten, afhankelijk van hun omzet. Bijna 17% wil vasthouden aan jaarlijkse, volledige bijstorting van de fiscale ruimte, terwijl 12% liever jaarlijks een vast bedrag naar keuze stort.Jaarlijkse stortingGeïnteresseerde zelfstandigen verwachten gemiddeld jaarlijks zo’n € 4.200,- in te leggen in de regeling. Ruim een kwart verwacht boven dit gemiddelde in te leggen. ZZP’ers willen via de nieuwe regeling een gemiddeld jaarlijks pensioeninkomen van € 31.000,- opbouwen. In totaal willen de respondenten gemiddeld € 42.000,- per jaar opbouwen, via de ZZP-pensioenregeling in combinatie met de opbouw via een andere pensioenmogelijkheid.Bestaande pensioenreserveringEen substantieel deel van de zelfstandigen geeft aan al een pensioenreservering te hebben opgebouwd. Ruim 43% heeft dat gedaan door te sparen of beleggen. Nagenoeg 36% heeft geïnvesteerd in onroerend goed (eigen woning of bedrijfspand). Bijna 30% heeft een pensioenreservering gedaan via een individueel pensioen, een lijfrenteverzekering of een levensloopregeling.Pensioenregeling voor zelfstandigenDe ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, PZO-ZZP en FNV Zelfstandigen maakten in juni 2014 bekend een collectieve pensioenregeling voor ZZP’ers in het leven te roepen. Loyalis, onderdeel van APG, verzorgt de uitvoering van de regeling. Het doel is om de regeling op 1 januari 2015 te lanceren. De enquête op www.startjezzppensioen.nl blijft online. Op deze website is meer informatie te vinden over de collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.