Nieuws Actueel

ZZP'er moet reserves aanspreken

Martijn Vervest 16 oktober 2014

De financiële risico’s zijn voor veel ZZP’ers hoog: slechts 54 procent van de ZZP'ers heeft een buffer. In de afgelopen 12 maanden heeft 27 procent van de ZZP’ers met reserves, deze moeten aanspreken om tegenvallende inkomsten te kunnen compenseren.Dit blijkt uit het onderzoek ZZP en Bedrijfsvoering dat recentelijk is uitgevoerd door Conclusr Research onder netto 821 ZZP’ers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 54 procent van de ZZP’ers eigen financiële reserves heeft om tegenvallende inkomsten uit hun onderneming op te vangen; 46 procent zegt hiervoor geen reserves te hebben. Als er gekeken wordt naar leeftijdsopbouw, dan zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen, zoals te zien is in de figuur. Met andere woorden, oudere en jongere ZZP’ers hebben in gelijke mate buffers opgebouwd. In de afgelopen 12 maanden heeft 27 procent van de ZZP’ers met reserves, deze moeten aanspreken om tegenvallende inkomsten te kunnen compenseren.OverbruggenAan de ZZP’ers die zeggen te beschikken over financiële reserves is tevens gevraagd naar de termijn die zij met deze reserves denken te kunnen overbruggen. Meer dan een op tien, namelijk 12 procent, geeft aan maximaal 2 maanden te kunnen overbruggen. 19 procent zegt 3 tot 6 maanden en 24 procent zegt voor 6 tot 12 maanden een reserve te hebben opgebouwd. En 45 procent van de ZZP’ers met financiële reserves zegt hier meer dan een jaar mee te kunnen overbruggen.Vast dienstverbandZZP’ers die aangeven een vast dienstverband te overwegen, houden het ook minder lang vol met hun financiële reserves: 42 procent van deze groep denkt het dan maximaal een half jaar te kunnen volhouden. Dit is 25 procent binnen de groep ZZP’ers die er niet aan denkt om een vast dienstverband elders aan te gaan. Van laatstgenoemde groep denkt meer dan de helft (52 procent) het meer dan een jaar vol te kunnen houden, bij de ZZP’ers die plannen hebben voor een dienstverband is dit percentage maar 34 procent.