Nieuws Actueel

ZZP'er nu ook verzekerd tegen werkloosheid

Lotte Grimberg 13 oktober 2014

Het stelsel van sociale zekerheid moet grondig op de schop zodat alle werkenden hier een beroep op kunnen doen, dus ook ZZP'ers. Dat stelt werkgeversorganisatie AWVN in een rapport dat maandag wordt overhandigd aan premier Mark Rutte.

BlokeertVolgens de werkgeversvereniging is het huidige stelsel niet meer van deze tijd. "Het stelsel blokkeert de economische groei en de banengroei. Ook remt het de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een tweedeling tussen een krimpende groep werkenden met een vaste baan en veel zekerheden enerzijds en anderzijds een snel groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder aanspraak op sociale voorzieningen.''

BehoudzuchtVolgens AWVN leidt onzekerheid over de eigen werksituatie en financiële risico’s bij veel flexwerkers en zelfstandigen tot lagere consumptieve bestedingen. Bij mensen met een vaste baan werkt het huidige stelsel juist "behoudzucht'' in de hand.

De belangenbehartiger pleit voor een basispakket voor alle werkenden in Nederland, waarin regelingen voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en opleiding zijn opgenomen.

OndernemersrisicoBelangenorganisatie Zelfstandigen Bouw reageert met gemengde gevoelens op het voorstel van AWVN. "Het plan kan een oplossing bieden voor het schrijnende probleem dat nu veel zzp’ers zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid'', zegt Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw. "Maar op een verplicht aanvullend pensioen zitten zzp’ers niet te wachten. En ook niet op een ww-regeling; dat behoort tot het ondernemersrisico.''

Verhoef benadrukt dat er momenteel al een basis-pensioen bestaat: de aow. "Bovendien komt er voor zzp’ers vanaf 2015 een collectieve pensioenregeling waar zij op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen'', aldus de zelfstandigenvoorman.