Nieuws Actueel

'ZZP'er verplicht verzekeren'

Bram de Vrind 24 april 2014

Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft onderzoek gedaan naar hoe zzp'ers zich verzekeren. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving dat zelfstandig professionals in Nederland massaal onder- of onverzekerd zijn en het nieuws dat verzekeraars zzp’ers miljoenen teveel betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen terug gaan betalen.

Het voornaamste resultaat van het onderzoek: 50 procent van de zzp-respondenten wil één of meerdere zakelijke verzekeringen voor alle zzp’ers verplicht laten stellen, met name de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

BedrijfsaansprakelijkheidHeadFirst heeft het onderzoek uitgevoerd in haar netwerk van 20.000 hoogopgeleide zelfstandig professionals, waaronder veel managers, consultants, analisten en technische IT’ers. Uit de enquêteresultaten blijkt dat zzp’ers vooral op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid relatief vaak verzekerd zijn (59 procent).

Rechtsbijstand50 procent van de respondenten is verzekerd voor rechtsbijstand, hetzelfde percentage is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en 42 procent is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Vooral de groep zelfstandig professionals in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar dekt zich het meeste in voor zakelijke risico’s met alle genoemde verzekeringen.

50+’ersDe oudste groep (50+’ers) verzekert zich het minst uitgebreid. Zelfs op het gebied van arbeidsongeschiktheid, een risico dat doorgaans hand in hand gaat met de leeftijd, scoort deze groep laag: 37,4 procent. Verplicht verzekeren?97 procent van de zelfstandig professionals zegt een bewuste keuze te maken zich wel of niet te verzekeren op het gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand. Slechts 3 procent geeft aan totaal niet nagedacht te hebben over meerdere van deze verzekeringen.

Desondanks is de helft van de zzp-respondenten van mening dat één of meerderde verzekeringen verplicht moet worden gesteld voor alle zzp’ers. HeadFirst vroeg ook welke zakelijke verzekeringen verplicht gesteld zouden moeten worden voor zelfstandig ondernemers.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering22,5 procent vindt dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorgeschreven moet worden, gevolgd door de arbeidsongeschiktheidsverzekering (20 procent) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (19 procent). De rechtsbijstandverzekering werd het minst genoemd (10 procent).

OpvallendRick Kruiswijk, algemeen directeur HeadFirst: "Dit mogen we een opvallende uitkomst noemen. Zelfstandig ondernemers zijn in de regel tegen elke verplichtstelling en bemoeienis die hun keuzevrijheid beperkt." Extern advies inwinnenZzp’ers hebben te maken met persoonlijke risico’s, maar daarnaast, in tegenstelling tot medewerkers in loondienst, ook met zakelijke risico’s. HeadFirst vroeg dan ook op welke manier de ondernemers zich laten adviseren. Verzekeringsadviseurs zijn de meest gebruikte adviesbron (42 procent), verzekeringsmaatschappijen (6 procent) en bekenden (7 procent) worden minimaal geraadpleegd door zzp’ers.

Zelf uitzoekenDe grootste groep zelfstandig ondernemers zoekt het echter volledig zelf uit. Vooral ondernemers die minder dan 1 jaar als zzp’er actief zijn, maken weinig gebruik van extern advies (47 procent).