Nieuws Financiën

Ondernemers teleurgesteld over sluiting Binnenhof

Angelique Mulders 11 december 2015

Binnenhofrenovatie1065

Omwonenden van het Binnenhof - bewoners, ondernemers en musea - zijn 'verslagen en teleurgesteld' over het besluit van de coalitiepartijen VVD en PvdA om het Binnenhof vanaf 2020 voor zo'n vijfenhalf jaar dicht te gooien voor een verbouwing, bericht het AD. Gedurende die periode gaan politici, pers en ambtenaren werken vanuit het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken.Stichting Overkoepelend Overleg Pleinkwartier (OOP) vindt het allemaal te snel gaan. Het vreest nu 'een overhaast, roekeloos besluit' met grote economische schade en kaalslag als het gehele Binnenhof jarenlang op slot gaat. Bij een debat gisteren over de renovatie bleek overigens dat er nog veel mitsen, maren en vragen leven bij de politici."Bij een reces is het hier al doodstil, maar dan hebben we nog de toeristen, en de ambtenaren die door blijven werken. Als het Binnenhof jaren één grote bouwput is, vrezen wij dat iedereen wegblijft,"aldus voorzitter Maruschka Greven van het OOP. Het Pleinkwartier verwelkomt nu naar schatting een miljoen bezoekers per jaar.NadeelIn een woensdag verstuurde brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer bepleit de stichting uitstel van het finale besluit over de renovatie. Het OOP wenst een gefaseerde verbouwing van de parlementsgebouwen. Nadeel van een verbouwing in fases, waarbij delen van het complex open kunnen blijven, is dat dit stukken duurder is.Greven: "Er moet bedrijvigheid blijven. Het beste is als er bouwvakkers lopen met daarbij ambtenaren en politici. De optie die minister Blok noemde van een loopbrug over het Binnenhof, zodat de renovatie vanaf hoogte bekeken kan worden, is zinloos. Een luchtbrug over een ruïne trekt geen toeristen en dagjesmensen. We zien dat niet als een tegemoetkoming van de minister."Ook blijkt er bij het OOP fikse ergernis te bestaan over de manier waarop deze groep belanghebbenden wordt geïnformeerd. Het overleg leerde na een gesprek met de Rijksdienst voor het Vastgoed dat er al zo'n tien jaar wordt gestudeerd op renovatie- en verbouwingsplannen. Uit de brief aan de Kamervoorzitter: 'U weet dat het OOP maar ook bewoners pas zeer recent min of meer formeel zijn ingelicht over de plannen'.Verder wijst het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier erop dat nergens in de berg berekeningen die zijn gemaakt over de kosten van de diverse verbouwingsvarianten 'de (keten)effecten en vermoedelijk economische schade die ondernemers lijden' zijn opgenomen'. "Een pijnlijke omissie die zal moeten worden hersteld. Anders is het helemaal gekkenwerk," aldus Greven.Uitstel van de besluitvorming is in de beleving van het OOP dan ook 'een allerminst onredelijk verzoek'. Temeer daar het Pleinkwartier zelf ook tijd nodig heeft om juridische, logistieke, bouwkundige en economische deskundigheid bij elkaar te brengen. "Wij willen een serieuze partner zijn bij de verbouwing van het Binnenhof."