Nieuws Financiën

B&W voor Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

Van onze redactie 20 november 2015

Geldthinkstock

Het collega van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de komst van een ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Als de gemeenteraad ook akkoord gaat op 17 december, dan komt per 1 januari 2016 er een gemeentebreed ondernemersfonds voor Súdwest-Fryslân, meldt Sneekernieuwsblad.

Het fonds wordt dan voor een periode van drie jaar opgericht om de regio Súdwest-Fryslân economisch te versterken. Met de opbrengsten van het nieuwe fonds kunnen ondernemers samen plannen maken en uitvoeren om economische versterking van de regio te realiseren. Per gebied kan het ingelegde geld worden besteed aan gemeenschappelijke doelen die het ondernemersklimaat en de onderlinge samenwerking van de regio Súdwest-Fryslân gaat bevorderen. Het geld wordt bij elkaar gebracht door een opslag op het OZB tarief voor nietwoningen.De Gemeenteraad beslist op 17 december of het fonds er echt gaat komen.