Aangeboden door Marktlink

Branded Content Bedrijfsoverdracht

Hoe beïnvloed ik de waarde van mijn bedrijf?

Je wilt jouw bedrijf verkopen en er een goede prijs voor krijgen. Hoe beter de onderneming er voor staat, hoe groter de kans dat een koper bereid is de beoogde prijs te betalen. Om dat te realiseren is het van belang om te werken aan het creëren van waarde.

Wietze Willem Mulder 1 augustus 2020

Geld 1065 2

,,De waarde van een bedrijf wordt door twee factoren bepaald”, zegt overnameadviseur Fredrik Jonker van Marktlink Fusies & Overnames. ,,Door de vrije kasstromen en het risicoprofiel van de onderneming. Het goede nieuws is dat de ondernemer zelf aan beide aspecten kan werken.”

Vrije kasstromen

De vrije kasstromen van een bedrijf kunnen grofweg op drie manieren worden beïnvloedt, namelijk door het optimaliseren van het werkkapitaal, het beheersbaar houden van de kosten of het simpelweg verhogen van de omzet.

,,Kasstromen, kasstromen en kasstromen”, benoemt Jonker als sleutelwoord bij waardecreatie. ,,De snelste manier om de vrije kasstromen te vergroten is door minder geld uit te geven. Wij analyseren samen met de ondernemer altijd welke kosten normaal zijn en welke eenmalig van aard.

We kijken kritisch mee naar alle kostensoorten om de mogelijkheden van kostenreductie te bespreken. Wij kijken ook kritisch mee naar de hoogte van het werkkapitaal en de ontwikkeling daarvan gedurende het jaar. Als een werkkapitaalverlaging snel te realiseren is zonder dat dit de business schaadt, adviseren we dit altijd te doen.”

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is een element waaraan iedere koper veel aandacht zal besteden. Immers, hoe hoger het ingeschatte risico van het bedrijf, hoe lager de koper het bedrijf zal waarderen. Met andere woorden: als je als ondernemer waarde wilt verhogen, moet je het risicoprofiel zien te verlagen.

,,Maak jezelf overbodig, versterk het managementteam, zorg voor voorspelbare omzet, versterk je marktpositie, spreid de klanten en leveranciers en heronderhandel over bestaande contracten”, zijn een aantal punten die Jonker aanraadt. Vooral in het mkb komen we tegen dat de omzet van een bedrijf voor 15 tot soms wel 40 procent bij een klant vandaan komt. Dat kan, afhankelijk van het soort klanten en de mate waarin deze afhankelijkheid wederkerig is of je als leverancier vervangbaar bent, door een koper gezien worden als een groot risico.”

Termijn bedrijfsoverdracht

Jonker benadrukt dat niet aan elke knop gedraaid kan worden om de waarde van een bedrijf te beïnvloeden. Het is vooral afhankelijk van de termijn waarop de ondernemer zijn bedrijf verkocht wil hebben.

,,Als je de tijd hebt, bij voorkeur drie tot vier jaar, dan is er nog veel mogelijk op het gebied van waardecreatie”, aldus Jonker. ,,Momenteel is de overnamemarkt erg goed, het kapitaal is goedkoop en alle partijen hebben vertrouwen. Dat leidt er toe dat ook bedrijven met mindere bedrijfsresultaten interessant zijn, want dan kan de juiste koper namelijk zelf extra waarde toevoegen, soms zelfs samen met de zittende ondernemer.”

Momenteel is de overnamemarkt erg goed, het kapitaal is goedkoop en alle partijen hebben vertrouwen

Fredrik Jonker, overnameadviseur

Contact

Ik wil meer weten over de mogelijkheden rondom bedrijfsoverdracht. Neem contact met mij op: