Nieuws Belasting

Belastingafdracht moet eerlijker

De winstbelasting in Europa moet veel verder op de schop dan beleidsmakers in Brussel en in de nationale hoofdsteden nu voor ogen hebben.

FRANS BOOGAARD | 11 juli 2017

ANP 29793034

Niet alleen multinationals, maar alle bedrijven moeten straks onder één nieuw Europees regime vallen. En niet alleen 'klassieke' bedrijven maar ook de internetsector. Het uiteindelijke doel: meer transparantie en een veel eerlijkere belastingafdracht.

Meer ambitie

Over die inzet van het Europees Parlement (EP) bereikten onderhandelaars van de twee grootste fracties, PvdA'er Paul Tang en de Franse republikein Alain Lamassoure, gisteren een akkoord. Samen willen zij Brussel en de nationale hoofdsteden aanzetten tot meer ambitie. Tang en Lamassoure, straks ook de onderhandelaars namens het EP, vinden het onzin om de nieuwe winstbelasting te beperken tot multinationals, een schamele 1,6 procent van het totale bedrijfsleven. Door de omzetdrempel niet op 750, maar op 40 miljoen te leggen en haar al snel daarna volledig te schrappen, wordt belastingontwijking door geschuif met winst van het ene naar het andere land ook voor andere grote bedrijven moeilijker.

Internetreuzen

Ook ziet het parlementaire duo geen enkele reden om internetreuzen zoals Google en Facebook of alternatieve dienstverleners als Über en Airbnb van de maatregel uit te sluiten. ,,Onze wetgeving nu stamt nog uit de tijd van fabrieken, rook en blauwe overalls", aldus Tang. ,,En zeker die in Nederland is zo complex dat alleen financieel specialisten en advocaten die over belastingontwijking adviseren de weg nog weten." ,,Die in mijn land dateert van 1949", aldus Lamassoure. ,,Met meer dan 35 procent hebben wij het hoogste tarief ter wereld. Maar door de honderden uitzonderingsbepalingen ook een opbrengst die daar ver bij achterblijft."

Gelijk speelveld

De linkse en rechtse Europarlementariër zetten druk op de ketel. De lidstaten mogen dan supertraag gaan - Brussel kwam al met voorstellen in 2011, en opnieuw na de crisis in 2016 - met de komst van Macron en zijn goede verstandhouding met Merkel ontstaan er nieuwe kansen, aldus Lamassoure. En ook de Brexit kan helpen. Tang vindt dat de nieuwe Nederlandse regering er evenmin onderuit kan de belastinghervorming al in de formatie mee te nemen. ,,Onze fout is dat we dat in 2012 niet in het regeerakkoord hebben gezet. Ik vond laatst van mezelf een verkiezingspamflet terug uit 2006. Werken aan één Europese winstbelasting, schreef ik toen al."

Lees ook: MKB-Index: ondernemers positief gestemd

MKB betaalt meer

Alsof er geen partijpolitieke verschillen zijn, trekken Tang en Lamassoure nu zij aan zij langs de hoofdsteden. Ze waren al in Estland (EU-voorzitter en groot voorstander van winstbelasting voor digitaal), België en Luxemburg. Kort na Prinsjesdag volgen Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ze spreken er met regeringen, nationale parlementen en andere belanghebbenden. ,,De druk van de publieke opinie helpt ons. Zij heeft de buik vol van belastingontwijking", meent Lamassoure. Tang ziet ook steun bij het mkb, dat nu een grove 30 procent meer belasting betaalt dan de doorsnee multinational. Een gelijk speelveld tussen bedrijven onderling maar ook een eerlijkere verhouding in belastingafdracht tussen (grote) bedrijven en particulieren, is naast transparantie hun hoofddoel. Waar ze elkaar ook in vinden: er moet, anders dan Brussel nu wil, meteen één belastingaanpak komen op basis van de geconsolideerde winst (alle winst bijeen, onverschillig waar ze is gemaakt). Knip dat op en je blijft gegarandeerd halverwege hangen, zo waarschuwen ze.

Luxleaks

Het tweetal laat de lidstaten zo min mogelijk ruimte om nee te zeggen. Voor de technische uitwerking adviseert grondwetsspecialist Lamassoure de unanimiteitsregel los te laten. Om landen die bang zijn voor verlies aan belastinginkomsten tegemoet te komen, stelt hij een tijdelijk compensatiefonds voor. Tegelijkertijd betwijfelt hijzelf of dat nodig is. ,,In Luxemburg wordt nu al naar de gevolgen gekeken", weet Tang. ,,Bijna elk land is bang erbij te verliezen." Lamassoure: ,,Hoe teleurstellend dat ook is, tot nu toe heeft niemand ons kunnen vertellen hoe een hervormde winstbelasting financieel uitpakt. Ikzelf zie niet in waarom kleinere landen bang zouden moeten zijn voor verlies." En verwijzend naar Luxemburg: ,,Luxleaks heeft aangetoond hoe sommige kleine landen het belastingpotentieel van de ander konden stelen."