Aangeboden door Rijksoverheid

Branded Content Financiën

Coronaregelingen gebruikt? Verwerk ze in de belastingaangifte

Maakte je in 2020 gebruik van coronaregelingen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)? Let dan op: sommige tegemoetkomingen moet je zélf vermelden in de aangifte inkomstenbelasting, andere zijn vooraf ingevuld. De Belastingdienst geeft hier uitleg over het verwerken ervan in de aangifte.

Aangeboden door de Belastingdienst 10 maart 2021

BD corona aangifte Belastingdienst bezorgen ondernemer

In 2020 golden voor ondernemers verschillende coronasteun-regelingen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS). Heb je daar in 2020 gebruik van gemaakt? Let dan op dat je ze op de juiste manier verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting 2020. Dit doe je zo:

  • TOZO: de uitbetaalde TOZO-uitkering wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen. Op basis van de jaaropgaaf die je van de gemeente ontvangt, geef je deze uitkering in de aangifte apart op. Je doet dit onder het kopje ‘Pensioenen en andere uitkeringen’ om vervolgens te kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)’. Over de uitgekeerde TOZO-uitkering betaal je inkomstenbelasting. De ingehouden loonheffing die op de jaaropgaaf staat, vermeld je in de aangifte en komt in mindering op de inkomstenbelasting.
    Hebt u een partner? Dan telt de TOZO-uitkering voor de helft mee voor het inkomen van uw partner. Dit kan er toe leiden dat u en/of partner bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 meer moet betalen dan verwacht.
  • TVL en TOGS: ontving je een tegemoetkoming in de vaste lasten? Of een eenmalige uitkering op grond van de TOGS? Hierover betaal je geen belasting, maar moet wel opgegeven worden in het ondernemersdeel van de aangifte als onbelaste winstbestandsdelen.

Voor meer informatie: belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis was er in 2020 misschien niet aan het urencriterium te voldoen. Om te voorkomen dat je dan geen gebruik kunt maken van bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, was van 1 maart tot 1 oktober 2020 een versoepeling van het urencriterium van toepassing. Gedurende die periode mag je ervan uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming besteedde, ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor kun je makkelijker voldoen aan het urencriterium. Houd hier rekening mee in de aangifte.

Over de TOZO-uitkering betaal je inkomstenbelasting, over TVL en TOGS niet

Betaalpauze voor hypotheek

Kon je vanwege de coronacrisis tijdelijk de hypotheek niet betalen en is er in 2020 met geldverstrekkers, bijvoorbeeld een bank, een afspraak gemaakt over een betaalpauze? Je betaalde dan een periode geen of minder rente en aflossing. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingaangifte. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Meer weten? Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers en gebruik ter voorbereiding de aangiftechecklist met alle gegevens die je nodig hebt voor de aangifte.

BD corona aangifte Belastingdienst kroeg dicht ondernemer