How-to Financiën

Checklist voor ondernemers om soepel aangifte te doen in coronatijd

Ondernemers die zelf hun aangifte inkomstenbelasting willen invullen, doen er goed aan zich voor te bereiden en de aangiftechecklist van de Belastingdienst te doorlopen. Na zes eenvoudige checks is de ondernemer helemaal klaar voor het doen van aangifte voor 8 mei, zegt fiscaal jurist Fred Thielemans. ,,Mijn tip: bereid je goed voor en maak gebruik van de faciliteiten.’’

Aangeboden door de Belastingdienst 10 maart 2021

BD Checklist aangifte coronatijd 2020

Een open deur misschien, maar 2020 was zonder meer een bijzonder jaar, erkent Thielemans. Door de pandemie zijn veel ondernemers getroffen, met als gevolg dat ze in financieel zwaar weer terecht kwamen. ,,Ik kan me voorstellen dat het hoofd van een ondernemer in deze lastige tijd niet altijd staat naar het doen van aangifte. De aangifte zelf is echter niet complexer geworden, en alles wordt zo duidelijk mogelijk aangegeven. Wie onverhoopt toch niet uit de aangifte komt, kan terecht op de website. Uiteraard is er de mogelijkheid de BelastingTelefoon te bellen: deze medewerkers beantwoorden graag je vragen.’’

Fred thielemans

Fred Thielemans

Fiscaal jurist bij de Belastingdienst

OndernemersCheck

De aangiftechecklist gaat onder meer over de vraag of je überhaupt ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Thielemans: ,,Dat geldt namelijk niet voor iedere ondernemer. Wie twijfelt, verwijzen we naar de OndernemersCheck op onze website. Daarin wordt onder meer gevraagd naar het aantal opdrachtgevers, de continuïteit van je bedrijf, de mate van zelfstandigheid en of je ondernemersrisico loopt. Dat kan anoniem, de gegevens worden niet opgeslagen.’’

De checklist besteedt verder aandacht aan de juiste inloggegevens, of de administratie op orde is en of de ondernemer weet welke regelingen en aftrekposten er zijn (zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-vrijstelling). Thielemans: ,,Maak daar gebruik van, laat ze niet liggen.’’

Steunmaatregelen: TVL, Tozo, TOGS

Vanwege corona hebben veel ondernemers in 2020 gebruikgemaakt van financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid zijn verstrekt. Denk aan Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Maatregelen die nodig waren om ondernemend Nederland overeind te houden, aldus Thielemans. ,,Het zijn geen fiscale maatregelen, maar ze hebben wel fiscale consequenties. Heb je gebruik gemaakt van een van deze regelingen, dan moet je ze opnemen in je aangifte. In de aangifte zelf staan toelichtingen die ingaan op deze steunmaatregelen en de verwerking daarvan in de aangifte.’’

"TVL, Tozo en TOGS zijn geen fiscale maatregelen, maar ze hebben wel fiscale consequenties"

Fred Thielemans, fiscaal jurist Belastingdienst

Urencriterium is tijdelijk versoepeld

Voor ondernemers is het goed om te weten dat het urencriterium in 2020 tijdelijk is versoepeld. Voor bepaalde aftrekposten (zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve) moet een ondernemer voor de inkomstenbelasting normaal gesproken tenminste 1225 uren per kalenderjaar besteden aan werkzaamheden voor zijn of haar onderneming. Thielemans: ,,Door de coronacrisis kan niet iedereen aan dat criterium voldoen, bijvoorbeeld door sluiting van winkels vanwege de lockdown. Met als gevolg dat je mogelijk niet gebruik kunt maken van deze aftrekposten. Daarom heeft de staatssecretaris een versoepeling van het urencriterium in het leven geroepen.’’

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Met andere woorden: de ondernemer mag er van uit gaan dat hij of zij gedurende deze zeven maanden tenminste 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed, aldus Thielemans. ,,Ook als je dat feitelijk niet hebt gedaan.’’

Verrekening van negatief inkomen

Als gevolg van de pandemie zijn er ook ondernemers met een negatief inkomen. Als dat bedrag door de Belastingdienst is vastgesteld, worden deze verliezen automatisch verrekend met inkomens uit de drie voorgaande jaren. Thielemans: ,,De belastingplichtige kan dan een terugbetaling van de belasting in het vooruitzicht zien. Daarom is het extra belangrijk om in elk geval voor 8 mei aangifte te doen. Want hoe eerder je de aangifte indient, hoe eerder een negatief inkomen wordt vastgesteld, hoe eerder de verliesverrekening kan worden toegepast, hoe eerder je de beschikking krijgt over je geld.’’

In principe moeten ondernemers voor de inkomstenbelasting voor 8 mei aangifte doen, maar lukt dit niet dan is er een uitstelregeling. De mogelijkheid bestaat om de aangifte voor 1 september in te dienen, onder de voorwaarde dat het uitstelverzoek voor 8 mei wordt ingediend. Dat kan online in Mijn Belastingdienst.

Uitstel van betaling

Ook bestaat er een uitstelregeling van betaling voor verschillende belastingen, aldus de fiscaal jurist. Vanwege de coronacrisis kunnen bedrijven immers te maken krijgen met betalingsproblemen. Uitstel van betalingen moet voor 1 juli worden uitgevraagd bij de Belastingdienst. ,,De ondernemer krijgt dan een speciale regeling, waarbij vanaf 1 oktober een betalingsregeling van 36 maanden gaat gelden. Wil je meer weten, lees dan op belastingdienst.nl/coronavirus de informatie over uitstel van betaling.’’

Thielemans benadrukt dat ondernemers op verschillende manieren de informatie kunnen vinden die nodig is om de aangifte te doen: in toelichtende teksten op de aangifte zelf, via de website of social media (Twitter en Facebook) en de BelastingTelefoon.

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers voor meer informatie.