Nieuws Financiën

Bewindvoerders TSN willen bankroet voorkomen

De twee bewindvoerders van de in financiële nood verkerende thuiszorgorganisatie TSN zetten in op voortzetting bedrijf. Een bankroet wil het duo vermijden.

Van onze redactie 9 december 2015

TSN ANP 1

Jan van der Hel en Jacques Daniëls, sinds twee weken belast met de bewindvoering van de in surseance van betaling verkerende thuiszorgorganisatie TSN, praten nog niet met overnamekandidaten. Ze willen een bankroet namelijk vermijden.Faillissement„Er hebben zich enkele partijen gemeld. Maar aan een overname gaat een faillissement vooraf. Want niemand neemt het bedrijf met de huidige verplichtingen over”, aldus Van der Hel. „Het is voor de twaalfduizend personeelsleden, de veertigduizend klanten en de crediteuren het beste als TSN kan worden voorgezet en de surseance er binnenkort kan worden afgehaald. Dat is waarop wij sturen.”De bewindvoerders onderzoeken nu wat de gevolgen zijn van het vorige week vrijdag door de vakbonden gesloten akkoord met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) over de thuiszorg. Dat voorziet in maatregelen om de werkgelegenheid voor de huishoudelijke hulpen te beschermen. Daarvoor is circa 300 miljoen euro per jaar beschikbaar.'2017 is ver weg'„Maar er is nog veel onduidelijk”, zegt Van der Hel. „Zelfs als dat geld er komt en TSN krijgt er een deel van, dan nog zal het bedrijf een gat over 2015 én een gat in de begroting van 2016 moeten dichten. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het akkoord pas met ingang van 2017 concreet. Dat is voor TSN nog heel ver weg.”Het gat van 10 miljoen euro dat over 2015 is onder meer het gevolg van de gerechtelijke uitspraak, waarin TSN wordt verboden 20 tot 30 procent op de lonen van de thuishulpen te korten. „Als de surseance eraf gaat, zal TSN dat geld moeten uitbetalen”, aldus Van der Hel. Het gaat daarbij om circa 5 miljoen euro.

Foto: ANP