Nieuws Financiën

Bizzy krijgt steun van ondernemers

Wout Bareman 31 december 2015

Steunvanondernemers1065

Een grote meerderheid van de ondernemers in de Terneuzense binnenstad steunt ook de komende vijf jaar het ondernemersfonds. Het wordt beheerd door ondernemerskoepel Bizzy Stad Terneuzen.

Alle ondernemingen in het stadscentrum storten jaarlijks 400 euro in het fonds. Dat bedrag wordt als belasting geïnd en door de gemeente doorgesluisd naar de ondernemerskoepel. Dat gebeurt volgens de regels, zoals die in de Wet Bedrijveninvesteringszones zijn vastgelegd.

In totaal gaat het om een bedrag van een kleine 70.000 euro per jaar. Uit dat potje ondersteunt Bizzy onder meer evenementen, promotie, aankleding en veiligheidsmaatregelen. Met de gemeente is ook een onderhoudsplan uitgewerkt om (wekelijks) grafitti en kauwgom in het centrum te verwijderen.

De ondernemers konden zich deze week uitspreken over voortzetting van het fonds. Van de 160 stemgerechtigden brachten er 110 hun stem uit. 78 procent stemde voor, 12 procent tegen en de overige biljetten waren of blanco of fout ingevuld.

Wethouder Jack Begijn (midden- en kleinbedrijf) en voorzitter Martijn van Battum toonden zich gisteren, toen de notaris de uitslag bekendmaakte, in hun nopjes met de uitslag. Begijn: "Was dit misgegaan dan was dat een ramp geweest voor de opwaardering van het centrum." Van Battum: "Dan waren we echt jaren teruggeworpen. Gelukkig is dat niet gebeurd en hebben we nu een nog steviger draagvlak om op de ingeslagen weg verder te gaan."

Bizzy zette de afgelopen drie jaar dankzij het ondernemersfonds al tal van zaken op de rails. Begijn: "Mooier nog, de trein krijgt hiermee een extra duw in de goede richting. Ik ben opgelucht dat we door kunnen."