Nieuws Financiën

CU start onderzoek draagvlak ondernemersfonds

Van onze redactie 24 november 2015

Onderzoek draagvlak ondernemersfonds

De raadsfractie van de ChristenUnie start zelf een onderzoek naar het draagvlak onder ondernemers in de gemeente Súdwest-Fryslân voor een Ondernemersfonds, meldt Sneeker Nieuwsblad dinsdag.

Als de ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân haar zin krijgt, wordt vanaf 2016 bij alle ondernemers in Súdwest-Fryslân geld geïnd via een verhoging van de OZB voor een ondernemersfonds. Met de opbrengsten van het nieuwe fonds kunnen ondernemers samen plannen maken en uitvoeren om economische versterking van de regio te realiseren. Concreet vraagt de ondernemersfederatie aan de gemeente of zij medewerking wil verlenen aan de inning van de gelden voor het fonds, omdat het om een belastingmaatregel gaat moet de raad daartoe een besluit nemen.

RekenvoorbeeldDeze opslag op de OZB op niet-woningen komt neer op 60 euro per € 100.000,– WOZ-waarde. Een ondernemer met een zakelijk pand met een OZB-waarde van bijvoorbeeld 500.000,– draagt met deze maatregel dus jaarlijks 300 euro bij aan dit door ondernemers te beheren fonds.

OnderzoekDe fractie van ChristenUnie SWF heeft een vragenlijst uitgezet om het draagvlak onder de ondernemers in de gemeente te meten. Via deze link is de vragenlijst in te vullen.

Fractievoorzitter Lieuwe ven der Pol stelt dat "de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma heeft aangegeven pas dan medewerking te willen verlenen wanneer er voldoende draagvlak onder ondernemers aangewezen kan worden. Ook moet het voor bepaalde groepen mogelijk zijn de extra belasting terug te krijgen’.

De commissie Bestjoer en Finânsjes van de gemeente SWF spreekt op 3 december over het voorstel. De Gemeenteraad beslist op 17 december of het fonds er echt gaat komen.