Nieuws Financiën

Dé tip van Vermeend voor starters

Caroline Spilt 2 oktober 2015

Sprongstartervermeendfiscaletipgroot

Start met z'n tweeën, plus een stille vennoot erachter. Dat adviseert oud-minister Willem Vermeend: "Het is een goede methode, maar hij is bijna onbekend." DeOndernemer.nl spreekt hem over een recent rapport van Deloitte over de succesfactoren van snelgroeiende startups.

Consultancy-bureau Deloitte heeft in samenwerking met THNK onderzoek gedaan naar de vraag; hoe herken je een potentiële snelgroeiende startup, oftewel 'scale-up'? Een goede vraag, want de cijfers zijn niet rooskleurig: slechts één op de tweehonderd startups schopt het tot scale-up. Als ze het al overleven: de helft van de startups is binnen vijf jaar verdwenen.

SuccesfactorenEen succesformule is er niet. Factoren die succesvolle startups met elkaar gemeen hebben, zijn er wel. Na het bekijken van 400.000 startups in 24 landen is de gemene deler volgens Deloitte dat meer dan de helft van de onderzochte scale-ups is opgericht door een team in plaats van een individuele ondernemer. Een tweede succesfactor is ervaring. De highschool dropout die gaat ondernemen en eindigt als miljonair is een veel gebruikt beeld in de media, maar een zeldzaamheid in de praktijk. De echte startupper is de 40-jarige ondernemer, met een rugzak aan leiderschapservaring en kennis van klant en markt.

Stille vennootDus, zeggen de onderzoekers, van de twintigers op universiteitsincubators, zoals YESDelft!, moeten we het niet verwachten. Nee, zegt Willem Vermeend, van die jongens moeten we het óók verwachten, we moeten ze alleen een stille vennoot (lees: een ervaren mentor) meegeven.

VermeendOver ervaring gesproken: als iemand dat heeft op financieel vlak is het Vermeend. Hij is was achtereenvolgend staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu is hij internetondernemer en hoogleraar fiscale economie aan de Open Universiteit.

TipZijn fiscale tip voor starters: start met z'n tweeën, plus een stille vennoot erachter. Daar heeft 'ie twee goede redenen voor. De eerste is dat de stille vennoot fungeert als mentor, 'iemand die het allemaal al gezien heeft, die al mislukt is, en die je kan behoeden voor fouten'. Volgens Vermeend zijn startups die met twee of drie man beginnen het meest succesvol. "De eenling is niet succesvol, want die moet alles in z'n eentje doen. Als je met drie man of meer begint, ontstaan belangenconflicten of verlies je focus."

C.V.De tweede goede reden is dat het fiscaal voordelig is voor de (mentor-)vennoot. Op voorwaarde dat het bedrijf de vorm krijgt van een commanditaire vennootschap. Die mentor is dan is de stille vennoot, de financier, een pseudo-ondernemer. "Het voordeel is dat de lening van de stille vennoot in box 1 valt. Als het misgaat, dan is het verlies aftrekbaar van zijn andere box 1 inkomen. Een particuliere belegging zou in box 3 vallen en mist dat belastingvoordeel."

Fiscaal onwetend"Het is, afhankelijk van de startup, een goede methode, maar hij is bijna onbekend. Dat komt omdat Nederlandse starters fiscaal onwetend zijn." Willem Vermeend praat normaal al snel maar nu raakt 'ie helemaal op dreef: "De meeste starters nemen geen fiscalist in de arm. Ze beginnen een eenmanszaak of een flex-bv, en kijken niet naar de alternatieven. Ze kijken naar de financiën, maar oriënteren zich niet fiscaal. In het buitenland gebeurt dat wel. Daar krijgen ze het mee in het onderwijs. In de VS, in Finland, in Duitsland. In Nederland is het onderwijs niet ondernemend genoeg. Het loopt totaal achter."

Advies"Elk fiscaal model dat je kiest - Commanditair, Commanditair vennootschap, VOF, enzovoort - heeft consequenties voor de toekomst. Als je dat later wil veranderen kost dat geld of je krijgt problemen met de fiscus over waarderingen of met het aantrekken van informal investors. Dus denk dat goed door. Dat is mijn advies: denk je bedrijf fiscaal goed door voor je begint."