Nieuws Financiën

Definitief einde TSN Thuiszorg is onvermijdelijk

1. Hoe staat TSN ervoor?Thuiszorgorganisatie TSN verkeert al maanden in financiële problemen. Het onderdeel Hulp bij de Huishouding, dat zorg verleent aan 40.000 mensen, verkeert in surseance van betaling. Bronnen hebben de NOS verteld dat het bedrijf, dat nu nog ongeveer 10.000 thuiszorgmedewerkers in dienst heeft, woensdag failliet verklaard wordt. De bewindsvoerders die sinds enkele maanden aan de knoppen draaien, willen dat bevestigen noch ontkennen, maar als een verrassing komt een definitief faillissement bepaald niet.

Sander van Mersbergen 14 maart 2016

TSN ANP 1

2. Waarom gaat TSN failliet?Heel simpel: de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. In thuiszorgland bestaat de kostenkant vooral uit de salarissen voor personeel. TSN heeft relatief veel personeel in dienst dat oorspronkelijk is aangenomen om 'zwaardere' (en dus duurdere) hulp te verlenen dan waarvoor het nu door de gemeente betaald wordt. De loonkosten zijn dus te hoog, zo beschouwd. De inkomsten bestaan uit vergoedingen door de gemeente en die zijn te laag om de salarissen te kunnen betalen.

3. Stel dat het woensdag inderdaad over is, wat dan?Dan neemt het UWV in ieder geval de personeelsbetalingen over, zodat het TSN-personeel zijn werk kan blijven doen. Die regeling loopt zes weken door. De hoop voor thuiszorgcliënten en het personeel is dat er eerder duidelijkheid is over de toekomst. Omdat het faillissement al enige tijd in de lucht hangt, zijn de ongeveer tweehonderd gemeenten die huishoudelijke hulp afnemen bij TSN druk om afspraken te maken met andere zorgaanbieders.

4. Behouden alle cliënten hun zorg?Dat is uiteraard wel de bedoeling. Een gemeente heeft vastgesteld wie wanneer recht heeft op welke hulp, en zal daar met een andere aanbieder afspraken over maken. Buurtzorg Nederland heeft in overleg met de curatoren een aanbod gedaan om de werkzaamheden van TSN over te nemen. Een deel van de gemeenten is daar op ingegaan, andere gemeenten kunnen zich niet vinden in het voorstel van Buurtzorg-eigenaar Jos de Blok. Maar volgens hem hanteren die gemeenten onrealistische tarieven. "Het is niet voor niets dat veel zorgorganisaties failliet gaan." Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn) riep gemeenten eerder al op 'fatsoenlijke' tarieven te hanteren.

5. Kan het TSN-personeel zijn werk blijven doen?Dat ligt eraan. In sommige gemeenten wordt het volledige bestand overgenomen door de nieuwe aanbieder. In andere gemeenten kan de situatie anders uitpakken. Vakbond FNV voerde de afgelopen weken al harde acties in bijvoorbeeld Aalten en Bronckhorst, waar baanbehoud verre van zeker is. Ook deze week staan in de Achterhoek gemeenten weer acties op stapel.