Nieuws Financiën

Financiële meevallers voor leden Agrico

Van onze redactie 24 november 2015

Geld terug aardappelboeren van Agrico

Aardappelcoöperatie Agrico heeft zijn leden een nabetaling gedaan van drie miljoen euro die is ontstaan na een aantal meevallers, zo meldt De Stentor maandag.

Na vaststelling van de uitbetalingscapaciteit eind mei, bleek sprake van financiële meevallers. Het gevolg hiervan was dat het resultaat van Agrico veel hoger uitkwam dan vooraf ingeschat was. In navolging van de ambitie van Agrico, het generen van maximaal inkomen voor de leden, heeft het bestuur aan de ledenraad het voorstel gedaan om een nabetaling op alle pools te doen voor een totaalbedrag van drie miljoen euro.

De nabetaling is over alle poot- en consumptieaardappelen die in de pool geleverd zijn en bedraagt gemiddeld 231 euro per hectare. Per 100 kg ontvangen de pootgoedtelers van Agrico 0,64 euro en de consumptietelers 0,44 euro.