Nieuws Financiën

SmartFunding helpt ondernemer op gestandaardiseerde manier aan optimale financiering

Fred van der Stappen, oprichter van SmartFunding, gelooft heilig in het belang van monitoring. ‘Wij helpen graag met het verkrijgen van financiering, maar willen uiteindelijk dat een ondernemer optimaal gefinancierd blijft. Door te monitoren kunnen we inzichtelijk maken wat er gebeurt als die ene grote klant niet uitbetaalt.”

Aurora Peters 24 april 2017

Fred van der Stappen Smart Funding

SmartFunding is een franchiseformule die mkb-ondernemers helpt met het vinden van passende financieringsmixen. Die financieringsvormen kunnen bestaan uit crowdfunding, lease en factoring, maar ook gewoon uit bancaire leningen. SmartFunding helpt ondernemers bij het aanvragen van leningen tussen de 250 duizend en 5 miljoen euro. Van der Stappen was voorheen hoofd business development bij Euronext. Hoewel de stap van de beurs naar een startup voor het mkb groot lijkt, valt dat volgens Van der Stappen wel mee. “In mijn beurstijd was ik verantwoordelijk voor de aansluiting van het mkb op de Nederlandse kapitaalmarkt. Zo heb ik in 2014 samen met banken, beleggers en Robeco het NL Ondernemingsfonds, dat heet nu Bedrijfsleningenfonds, opgericht om Nederlandse bedrijven van leningen te voorzien.”

Waarom heb je daarna besloten SmartFunding op te richten?

“Er waren mij een aantal dingen opgevallen. Ten eerste zijn banken steeds verder gaan digitaliseren en automatiseren. Daarnaast vinden ondernemers het vaak lastig om een bedrijfsplan en financieringsaanvraag compleet af te leveren. Aan de ene kant zijn er dus minder adviseurs bij banken, maar aan de andere kant is er binnen het mkb wel behoefte aan ondersteuning. Dat intrigeerde me. Ook omdat er altijd gezegd wordt hoe belangrijk het mkb is voor Nederland. Onze missie is om ervoor te zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kapitaal.”

Lees ook: Knab verbreedt aanbod financiering van ondernemers

Wat doet SmartFunding precies?

“We beginnen bij de basis, namelijk met het opstellen van een goed onderbouwd businessplan. Een integraal onderdeel hiervan is de balansrating door onze partner CreditReform om de kredietwaardigheid van de ondernemer te toetsen. Dit is een ESMA (European Security’s and Markets Authority, red.) erkend ratingbureau zoals Moody’s. We kijken naar de probability to default, oftewel het uitvalrisico. Dit samengevat in een score nemen we op in de businesscase”

ESMA, Moody’s, probability to default. Dit ligt ver weg van de belevingswereld van de gemiddelde ondernemer.

“Zeker, maar je kunt zo’n onafhankelijke risico-indicator gebruiken voor de onderhandeling met de bank. Omdat we de rating elk jaar opnieuw doen, kan de ondernemer het ook gebruiken om naar zijn of haar ontwikkeling te kijken. Natuurlijk ligt de nadruk in het bedrijfsplan niet op de rating. Het gaat om het complete verhaal inclusief de kwalitatieve kant. Het is de ondernemer die het uiteindelijk met zijn team moet waarmaken.”

Komt het idee voor een ratingsysteem voort uit je beursachtergrond?

“Het is mijn visie op de markt. Met een herhaalproces waarin je onafhankelijke risico-indicatoren in beeld brengt, kun je kapitaal in beeld brengen voor de toekomst. Wat we met de rating willen bereiken is genoeg referentiekaders verzamelen. Dan is het op termijn ook makkelijker om het mkb in beeld te brengen bij grotere investeerders. Op korte termijn is de rating handig voor de mkb’er. Op de langere termijn betekent het dat er alternatief kapitaal binnen het bereik van het mkb komt.”

Waarom is monitoring zo belangrijk voor ondernemers?

“Meten is weten. Door monitoring krijgt een ondernemer inzicht in zijn of haar investeringsruimte. Een adviseur kan eventueel bijsturen. Wij helpen graag met het verkrijgen van financiering, maar willen uiteindelijk dat een ondernemer optimaal gefinancierd blijft. Je moet oppassen dat je niet chargeert, maar volgens mij gebeurt monitoring te weinig. Natuurlijk maakt een ondernemer initieel een bedrijfsplan, maar wat daarin staat, is niet hoe de wereld in elkaar zit. Door te monitoren kunnen we inzichtelijk maken wat er gebeurt als die ene grote klant niet uitbetaalt.”

Is dat niet gewoon onderdeel van het ondernemerschap?

“Ik denk dat ondernemers zich vooral willen bezighouden met wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarom krijgt monitoring misschien een lagere prioriteit, terwijl het eigenlijk een integraal onderdeel moet zijn van je activiteiten. Door stapelfinanciering is de complexiteit van het verkrijgen van financiering ook toegenomen. Daarnaast is het voor financiers ook fijn als je goede managementinformatie hebt. Het geeft comfort bij de financiële instellingen en voorkomt verrassingen.”

SmartFunding is bijna een jaar bezig. Hoe zie je de toekomst?

“Wij willen het mkb op een gestandaardiseerde manier aan optimale financiering helpen. We willen een herhaalbaar en betrouwbaar proces inrichten met onafhankelijke risico-indicatie. Als er dan genoeg volume is, kunnen niet-bancaire partijen toetreden om te investeren in het mkb. Je kunt het vergelijken met de hypotheekmarkt die uitermate gestandaardiseerd is.
Een voorbeeld van een succesvolle marktpartij is Munt Hypotheken. (Bij Munt Hypotheken zijn het geen banken, maar pensioenfondsen die investeren in woninghypotheken, red.) Zo’n proces willen we ook neerzetten voor het investeren in het mkb.
Als we voldoende mkb’ers gaan begeleiden, kunnen we de jaarlijkse financiering invullen voor die doelgroep. Zodra we voor 500 miljoen per jaar aan financiering doen, gaat het voor institutionele partijen lonen om ernaar te kijken. Die 500 miljoen delen we op in risicoklassen zodat we aan niet-bancaire partijen kunnen vragen of ze willen investeren in een ondernemer uit een bepaalde risicoklasse. Zodra klanten in je bestand zitten, kun je ook gaan anticiperen op herfinanciering. Een bancaire lening loopt normaal drie tot vijf jaar. Dan weet je dat er over drie tot vijf jaar weer een financieringsbehoefte is.”

Wat is jouw advies aan ondernemers die financiering nodig hebben?

• “Jouw businesscase is een omschrijving van je onderneming. Zorg dat je helder voor ogen hebt wat je wilt gaan doen.”
• “Monitoring is niet statisch. Wen eraan dat je die businesscase in de loop der tijd moet bijwerken. Dan weet je namelijk waar je naartoe werkt.”
• “Kijk hoe je je financiering optimaal kunt inrichten en hoe andere partijen naar jou kijken. Als je goed in kaart brengt waar je naartoe wilt, is het makkelijker om daar richting aan te geven.”

Ik denk dat ondernemers zich vooral willen bezighouden met wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn

Fred van der Stappen